Opzeggen

We vinden het natuurlijk heel erg jammer als je besluit om te stoppen met hockey bij RHC. Mocht je willen opzeggen dan vragen we je om een mail te sturen naar [email protected]. Zeg je vóór 2 juni van het lopende seizoen op, dan word je per einde van het seizoen uitgeschreven. De ledenadministratie zal je opzegging bevestigen, waarna je opzegging definitief is.


Doe de opzegging altijd op tijd en per mail. Een mondelinge melding bij bijvoorbeeld een lijncoördinator of een commissielid is onvoldoende en is geen geldige opzegging. Eventuele opzeggingen 'onder voorbehoud' worden behandeld als definitieve opzegging. Een uitzondering hierop vormen eindexamenkandidaten die over het algemeen pas kort na 2 juni kunnen aangeven of zij geslaagd zijn (ivm met corona geldt voor eindexamenkandidaten eind juni).


Gezien de wachtlijst bij RHC en het feit dat RHC rondom het moment van de uiterste opzegdatum ook aan de KNHB het gewenste aantal teams voor het volgende seizoen moet doorgeven, kunnen wij leden die hebben opgezegd en nadien aangeven toch te willen blijven hockeyen niet altijd de garantie geven dat zij het volgende seizoen in een (passend) team geplaatst kunnen worden.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. Zie ook artikel 8 lid 8 van de Statuten.Samengevat
1) Zeg tijdig op, zorg dat de opzegging uiterlijk op 2 juni bij de secretaris van RHC binnen is. Bewaar de ontvangstbevestiging voor de eigen administratie.
2) Zeg per e-mail of schriftelijk op, aan:
a) [email protected] (gaat naar de secretaris en de ledenadministratie)
b) RHC, t.a.v. de secretaris, Postbus 666, 2280 AR RIJSWIJK ZH
3)

Vermeld a.j.b. de reden (niet verplicht, wordt wel erg op prijs gesteld).