Reglementen

RHC is een grote club met veel leden. Om ervoor te zorgen dat je weet wat er van je verwacht wordt als speler, trainer, coach of vrijwilliger en ook duidelijk is wat jij mag verwachten van de club, hebben we met elkaar de nodige reglementen en protocollen opgesteld. We gaan ervan uit dat iedereen die actief is op RHC, de inhoud van deze documenten kent en deze ook naleeft.

Algemeen
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Huisregels

Beleid
Toelatings- en wachtlijstbeleid
Arbitrageplan, juni 2011
Protocol Afgelasting Velden
Bestuursreglement Alcohol in sportkantines
Protocol ongewenste intimiteiten
Gedragsregels Sexuele Intimidatie van NOC*NSF

Privacy
Privacybeleid RHC
Privacyverklaring RHC
Gebruiksvoorwaarden RHC-website en App
Do's and Dont's RHC Omgaan met vertrouwelijke gegevens