Convocatie ALV 21 juni

5 juni 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 21 juni 2016. Bijgaand treft u de agenda aan. De stukken voor deze vergadering (onder meer concept-jaarverslag en concept-notulen laatste ALV sept. 15) kunt u binnenkort op onze website vinden onder RHC | Publicaties dan wel digitaal opvragen via [email protected] 

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken op 21 juni vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Hopende u op 21 juni aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ann-Marie K├╝hler,
Secretaris RHC

 
Bijlage