Senioren Conferentie groot succes

26 maart 2024

Op 19 februari is het bestuur in gesprek gegaan met de senioren van RHC tijdens de eerste "Senioren Conferentie”. Aanleiding voor deze conferentie is de signalering van het bestuur dat de senioren minder betrokken raken bij hun club. Er is al jaren een tendens van terugloop van het aantal commissieleden en trainers vanuit de senioren. Daarnaast is het nemen van verantwoordelijkheid geen vanzelfsprekendheid meer, bijvoorbeeld als het gaat om het clubhuis netjes achterlaten na een gezellige zondag.


De oproep van het bestuur is massaal beantwoord door de senioren. De conferentie was druk bezocht en senioren van alle leeftijden en verschillende teams waren aanwezig. De avond begon met een aantal scherpe dilemma’s om een aantal zaken onder de aandacht te brengen. Vervolgens zijn er acht groepen gemaakt om verschillende thema’s (VRIJWILLIGERS, DOORSTOOM JEUGD, CULTUUR en DE ZONDAG) te bespreken en over concrete verbeterpunten na te denken. De belangrijkste punten per groepje zijn vervolgens plenair besproken. Hierbij zijn interessante en creatieve voorstellen naar voren gekomen. Twee acties zijn gelijk door de voorzitter in de praktijk gebracht. Er is een TD-commissie in het leven geroepen om de TD’s weer op de kaart te zetten bij RHC. Daarnaast een seniorentoernooi-commissie, om het initiatief van een intern seniorentoernooi handen en voeten te geven.


Al met al was een succesvolle avond waarbij een grote groep senioren heeft kunnen discussiëren over de toekomst van de seniorenlijn en hun eigen rol daarbij. De punten van alle groepjes worden op dit moment verder uitgewerkt, zodat goede ideeën in de praktijk gebracht kunnen worden.


Met sportieve groet,

Namens het bestuur


Sebastiaan Boone, seniorencommissie