Medewerking politie-enquête

16 maart 2024

Op 15 februari jl. werd door de gemeente Rijswijk, het COA en de politie een informatieavond op RHC georganiseerd over de geplande vestiging van een AZC aan de Lange Kleiweg en over de (verkeers)veiligheid aan de Lange Kleiweg. Belangstellende RHC-leden zijn op deze avond door gemeente, COA en politie op de hoogte gebracht van- en hebben de mogelijkheid gehad met hen in gesprek te gaan over- de plannen rondom het AZC, alsmede over de (verkeers) veiligheidssituatie aan de Lange Kleiweg.

In vervolg op deze informatieavond heeft de politie RHC gevraagd of de leden van RHC medewerking zouden willen verlenen aan een politie-enquête over de verkeerssituatie en het veiligheidsgevoel aan de Lange Kleiweg. Daarom is vandaag via een ledenmailing aan alle RHC leden gevraagd om aandacht voor de oproep van de politie en hun verzoek om één van bijgesloten enquête-versies (versie jeugd en versie volwassene)  in te vullen en voor 27 maart te retourneren aan de politiemedewerker via het mailadres [email protected]

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
secretaris bestuur RHC