Misbruik clubmateriaal

27 maart 2024

Afgelopen zaterdag trof een oplettende RHC-er de slang die is bedoeld om het veld te scheiden op veld 2 op deze manier aan. We doen een oproep aan alle leden en betrokkenen bij RHC om alert te zijn op de wijze waarop met ons materiaal wordt omgesprongen en om elkaar hier ook op aan te spreken. In dit geval behoort het materiaal op het veld en niet op deze wijze om het hek gedrapeerd te liggen.  Het materiaal wordt daar niet beter van en het kan tot onnodige schade en dus kostenposten voor RHC leiden. Met dank voor ieders medewerking.

 

Namens het bestuur,

Ann-Marie Kühler

Aspirant-secretaris RHC