Concept verslag ALV 23 juni gereed

19 juli 2024

Afgelopen 23 juni 2015 vond in het clubhuis weer de jaarlijkse juni ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats. Het concept verslag van deze vergadering is gereed en opvraagbaar via [email protected] Op de eerstvolgende (22 september 2015) ALV  zal dit verslag definitief dienen te worden vastgesteld.

In een notendop de belangrijkste items van de 23 juni ALV:
1) Vaststelling stukken: Het jaarverslag RHC 2014/15 is vastgesteld en de notulen van de september ALV 2014 zijn ook definitief. Deze stukken en de powerpoint presentatie die het bestuur op 23 juni gaf, zijn in te zien via de website onder
Publicaties.
2) Benoemingen: Hanneke van Zanten is benoemd als Bestuurslid jeugdhockey. Wendy Batist trad af als Bestuurslid Organisatie. We heten Hanneke van harte welkom en wensen haar veel succes en we danken Wendy hartelijk voor al haar inzet en enthousiasme. We hopen op de september ALV een opvolger voor deze bestuurspost te kunnen voordragen. Dorien van Meeteren werd door de ALV benoemd als Lid van Verdienste (zie hierover ook het
nieuwsbericht op de homepage van de RHC site) en de JD1 kwamen trots hun welverdiende Jeugd Interne Competitie (JIC)-bokaal in ontvangst nemen. Met dank aan Consuela Krijnen voor de onderstaande foto. De leden van de Strafcommissie waren herbenoembaar en dit heeft ook de instemming van de ALV gekregen.
3) De ALV heeft ingestemd met de benoeming van 2 vertrouwenscontactpersonen: Gert-Jan Spuij en Marjon de Koning. Verdere communicatie over hun taken, werkwijze en overige aandachtspunten zal nog volgen. Het Huishoudelijk Reglement (HR) van RHC is aangepast aan de instelling van de Vertrouwenscommissie. De nieuwe versie van het HR is inmiddels online geplaatst en te vinden onder
Publicaties.
4) Vanaf seizoen 2015/16 zal voor alle trainers en teambegeleiders een Verklaring omtrent gedrag (VOG) worden aangevraagd. Zie hierover ook het
nieuwsbericht op de homepage van de RHC site.
5) Tot slot: na de zomer worden nieuwe koffieautomaten en een nieuw kassasysteem in gebruik genomen. Meer informatie over deze wijzigingen rondom de bar volgt in de loop van de zomer.

Wil je meer informatie? Lees dan vooral het concept-verslag!

Mede namens de rest van het bestuur wens ik jullie allemaal een hele fijne zomerperiode en we zien elkaar graag weer bij de start van het seizoen in augustus en natuurlijk de volgende ALV op 22 september!

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie K├╝hler
Secretaris RHC