Lustrumnieuws

4 juni 2024

Zoals bekend viert RHC op 15 april 2016 haar 85e verjaardag. In tegenstelling tot ons eerdere bericht vieren wij dit niet alleen op zaterdag 16 april maar ook op zondag 17 april 2016.

Wij willen dit feest graag met zoveel mogelijk RHC-ers kunnen vieren.Voor de feestelijke activiteiten hebben wij ook de hockeyvelden nodig.

Vanwege de beschikbaarheid van de velden en de gewenste aanwezigheid van zoveel mogelijk (jeugd)leden, hebben wij in overleg met het bestuur besloten er een heel feestweekend van te maken.

Globaal en onder voorbehoud betekent dit het volgende:

Zaterdag 16 april: borrel/receptie voor o.a. (oud-)leden, diner en feestavond (en meer)

Zondag 17 april: diverse jeugdactiviteiten (en meer)

Noteer deze data alvast in je agenda!

De lustrumcommissie


 
Bijlage