Teams volgend seizoen

30 maart 2024

Er wordt al volop gesproken en gespeculeerd over de samen-stellingen van de teams in het volgende seizoen. Wordt er geselecteerd? Hoe wordt er geselecteerd? Wanneer wordt er geselecteerd? Wie selecteert? Blijven wij als team bij elkaar? Zomaar wat vragen die spelers en ouders bezighouden. Kortom, goed moment om dat wat hierover al bekend is met jullie te delen. Houd de website komende tijd goed in de gaten. Er volgen meer berichten over dit onderwerp.

 

Algemeen

Alle teams vanaf de F-jeugd worden ingedeeld op hockey- en sportbeleving. Daarin richten we ons op het samenstellen van teams waarin de spelers dezelfde beleving hebben. Het is namelijk gebleken dat kinderen meer plezier hebben als ze in een team zitten met spelers met dezelfde hockeybeleving dan wanneer teams worden ingedeeld met vriendjes en vriendinnetjes van school of uit de buurt. We volgen spelers het gehele seizoen onder andere door het spelersformulier dat trainers en coaches vanaf de E-jeugd gedurende het seizoen hebben ingevuld.

 

Leeftijdscategorieën

Voor de indeling in categorieën houden we de indeling van de KNHB aan. De indeling is op basis van de leeftijd op 30 september:

7 jaar F

8 jaar 1e jaars E

9 jaar 2e jaars E

10 jaar 1ejaars D

11 jaar 2e jaars D

12 of 13 jaar C

14 of 15 jaar B

16 of 17 jaar A

 

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om spelers mee te laten doen met de selectie van een hogere categorie. Dat doen we wanneer we verwachten dat een speler een lijnteam in de hogere categorie sterker maakt, of dat het voor de speler beter is om in een hogere categorie te spelen omdat het niveauverschil met de leeftijdsgenootjes te groot is. In principe moet de speler dan bij de beste 8 spelers van de hogere categorie horen.

 

Het kan ook zijn dat spelers om fysieke of sociale redenen in een hogere of lagere categorie willen spelen. Dit kan alleen in zogenaamde breedte teams. Een verzoek hiertoe kan worden gedaan bij de jeugdcommissie ([email protected]). Deze zal dit verzoek beoordelen en bekijken of het wenselijk en mogelijk is. Voor spelen in een lagere categorie moet door het bestuur een goed onderbouwd verzoek tot dispensatie worden ingediend bij de KNHB.

 

Lijnteams en breedteteams

De Rijswijksche Hockey Club maakt onderscheid in lijnteams en breedteteams. In de lijnteams worden hogere eisen gesteld aan aanwezigheid en inzet bij trainingen en wedstrijden en is het wisselbeleid gericht op resultaat. De selecties zijn open. Dat wil zeggen dat spelers gedurende het seizoen uit het team kunnen worden geplaatst, omdat ze onvoldoende presteren, onvoldoende inzet tonen of omdat er simpelweg iemand uit een lager team beter blijkt te zijn. De lijnteams voor seizoen 2015-2016 zijn: JA1, JB1,JC1, JC2, JD1, MA1, MB1, MB2, MC1, MC2, MD1. De overige jeugdteams zijn breedteteams. In de jongste jeugd kennen we geen lijnteams.

 

Kabouters en Benjamins

Hier gaat het om de eerste stappen in sport- en spelbeleving. Alle spelertjes (jongens en meisjes) trainen tegelijkertijd en veelal voor het eerste seizoen. De trainingen zijn vooral gericht op het op een leuke manier introduceren van hockey. Zowel bij de Kabouters als bij de Benjamins. Er bestaan er nog geen teams.

 

F en E jeugd

In de F en E-jeugd kennen we geen selectietrainingen. Gedurende het gehele seizoen worden de spelers gevolgd door de hoofdtrainers. Omdat zij alle teams van een categorie begeleiden, hebben zij een scherp beeld in welk team en welke samenstelling de spelers het volgende seizoen vanuit die sport- en hockeybeleving het beste kunnen spelen. De hoofdtrainers halen hiertoe ook hun informatie op bij trainers en coaches. Hierdoor ontstaat een compleet beeld. De hoofdtrainers zijn dus in de lead om tot die teamsamenstellingen te komen. Dit zijn Ivo Caminada (t.b.v. F-jeugd), Esther Burger en Marloes van Meeteren (t.b.v. Jongens en Meisjes E 1e jaar), Krista Vink en Erik Fransen (t.b.v. Meisjes E 2e jaar) en Geert-Jan Dickhoff (t.b.v. Jongens E 2e jaar).

 

D jeugd

Ook voor de D-jeugd kennen we geen selectietrainingen. Doordat de spelers in beginsel zijn ingedeeld in hun eigen leeftijdscategorie worden de indelingen gemaakt door de trainers en coaches van de huidige teams. Dit proces wordt begeleid door Remco van Oyen (2e jaars E en D meisjes) Geert-Willem van Weert (2e jaar E en D jongens).

 

Selectieteams C, B en A jeugd

Voor de ABC-jeugd organiseren we na de laatste competitiewedstrijd selectietrainingen om tot de juiste teamsamenstelling te komen. De Technische Commissie bepaalt in overleg met de huidige trainers en coaches wie voor welke selectie wordt uitgenodigd. Op 18 mei is er een inloopavond voor trainers en coaches waar de laatste check op de voorlopige lijsten plaatsvindt. Selectietrainingen zijn er voor de volgende teams: MA1, MB1, MB2, MC1, MC2, JA1, JB1, JC1, JC2. De selectie periode is van maandag 1 t/m vrijdag 12 juni. Hiervoor volgt later een aangepast trainingsschema. Deze wordt uiterlijk 25 mei op de site gepubliceerd.

 

Breedteteams C, B en A jeugd

Voor breedte teams zijn er geen selectietrainingen. De indelingen voor deze teams worden samengesteld door de Technische Commissie en Jeugd Commissie op basis van input van de trainers en coaches. In de selectieperiode worden voor deze teams instuiftrainingen georganiseerd.

 

Keepers C, B en A jeugd

Keepers van C tot en met A worden gevolgd door de keeperscoördinator, keeperstrainers, elftaltrainers en coaches. Zij bepalen in overleg welke keepers worden uitgenodigd voor de selectietrainingen. De keeperscoördinator neemt hiertoe het initiatief en brengt advies uit aan de Technische Commissie.

 

Hoe gaan we te werk

Na de competitie starten de selectietrainingen van de C-, B- en A-jeugd. Dit jaar begint de selectieperiode op maandag 1 juni en eindigt op vrijdag 12 juni. De informatie vanuit de selectietrainingen en hoofdtrainers komt samen bij de Technische Commissie (TC). De TC brengtadvies uit op sport- en hockeybeleving. De Jeugd Commissie kijkt ook naar het selectie advies en kan voor individuele spelers vanuit sociale cohesie van dit advies afwijken. Het bestuurslid Jeugdhockey stelt daarna de definitieve teamsamenstellingen vast. Zo ontstaat een zorgvuldig voorbereidde teamsamenstelling. Uiterlijk 19 juni publiceren we de teamsamenstellingen op de website. Vanaf dat moment start de voorbereiding op het volgende seizoen. Teams gaan vanaf dat moment trainen in de nieuwe samenstelling en met hun nieuwe trainer. Via de website informeren we je hier over.

 

Planning:

18 mei Inloopavond coaches en trainers selecties

22 mei Publicatie deelnemers selectie

1 – 12 juni Selectieperiode ABC

19 juni Teamsamenstelling seizoen ’15-’16 op website

 

Met sportieve groet,

Geert Willem van Weert

Voorzitter TC a.i.

Hanneke van Zanten

Voorzitter Jeugd Commissie