Mededeling uitsluiting deelname

8 februari 2024
Op 18 januari 2015 is A.S, speler van JB12, betrokken geweest bij een incident tijdens de wedstrijd van RHC JB12 tegen RingPass JB3. Inmiddels heeft de strafcommissie advies uitgebracht aan het bestuur over deze kwestie en heeft het bestuur besloten dit met dit advies in te stemmen. Als gevolg hiervan heeft het bestuur ook ingestemd met het besluit tot uitsluiting van deelname van deze speler aan de zaalwedstrijden van JB12 op 25 januari jl.