Belangrijk nieuws vanuit SSRHC

1 februari 2024
Eind januari is op de website van de SSRHC het medio januari door de Stichting bij de Raad van State ingediende beroepschrift tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Sion- ’t Haantje geplaatst. Het beroepschrift is te lezen op http://www.ssrhc.nl/#beroep.

Ook heeft de SSRHC weer het periodieke inspectieverslag over het veldonderhoud ontvangen. Hierin wordt (opnieuw) geconstateerd dat er veldscheidingsslangen op het veld aanwezig zijn, die na gebruik blijven liggen. Dat mag niet, want dat geeft problemen met het veldonderhoud. In het inspectieverslag wordt de vereniging gevraagd om deze slangen voortaan na gebruik weer weg te halen. Dit betekent dat na iedere trainingsdag of na afloop van gebruik van de velden het veld echt helemaal leeg moet zijn, al het materiaal moet zijn opgeruimd, de slangen tegen de boarding van de velden moeten worden gelegd en al het eventuele zwerfvuil verwijderd moet zijn. Wij vragen dan ook alle betrokkenen om hun inzet hierbij en om hierop alert te blijven.