Kunstgras tijdens de winterstop

5 december 2024
De beregening voor alle drie de velden is tot medio februari buiten gebruik (indien het dan nog vriest, zullen ze langer buiten gebruik blijven). Gedurende deze periode kan er gewoon gehockeyd worden.
Uitzondering hierop is als er sneeuw op de velden ligt (mag niet worden weggeveegd) of dat de velden bevroren (en wnl ook glad) zijn.