Uitkomsten ALV 22 september

10 oktober 2024

Ook zo benieuwd naar wat er op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 september jongstleden besproken is? Het concept verslag daarvan is nu gereed en opvraagbaar via [email protected]

In de eerstvolgende ledenvergadering, die in juni 2015 plaatsvindt op RHC, zal het concept verslag definitief dienen te worden goedgekeurd en zal het vervolgens op de site worden geplaatst.

Ook is op de ALV het verslag van de ledenvergadering van 24 juni 2014 definitief vastgesteld. Dit verslag is nu ook voor iedereen in te zien via de website, onder RHC/bestuur/publicaties/bestuur ALV. Op dezelfde plaats staat ook een compilatie van de belangrijkste en voor publicatie vatbare sheets uit de powerpoint-presentatie die het bestuur op de ALV van 22 september heeft gehouden.

Een belangrijk besluit dat de ALV op 22 september heeft genomen betreft het instemmen met het contributievoorstel voor het seizoen 2014/15.  In het kader van de bestuurssamenstelling is van belang te vermelden dat het bestuurslid seniorenhockey, Boris Gooskens, is afgetreden en dat de ALV heeft ingestemd met de benoeming van Remco van Oyen als zijn opvolger.
Wij bedanken Boris voor zijn jarenlange inzet en heten Remco van harte welkom en wensen hem veel plezier en succes!

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie K├╝hler (secretaris bestuur)