Convocatie ALV 22 september

14 september 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen. Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op maandag 22 september 2014. Bijgaand treft u de agenda aan. Op de agenda staan onder meer de Begroting RHC 2014-2015 en het contributievoorstel seizoen 2014-2015. 

De (concept) stukken voor deze vergadering (onder meer het financieel jaarverslag en de notulen van de laatste ALV 24 juni 2014) liggen op 22 september vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage. De concept-notulen zijn tevens opvraagbaar via [email protected]

Na vaststelling van de stukken op de ALV kunt u de stukken die zich voor publicatie lenen bovendien vinden op onze website onder RHC | Publicaties

Hopende u op 22 september aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler,
Secretaris RHC

 
Bijlage