Uitkomsten ALV

18 juli 2024

Ook zo benieuwd naar wat er op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 juni jongstleden besproken is? Het concept verslag daarvan is nu gereed en opvraagbaar via [email protected]

In de eerstvolgende ledenvergadering, die plaatsvindt op maandag 22 september 2014 op RHC vanaf 20.30 uur, zal het concept verslag definitief dienen te worden goedgekeurd en zal het vervolgens op de site worden geplaatst.

Ook is op de ALV het jaarverslag over 2013/14 besproken. De definitieve versie hiervan is voor iedereen in te zien via de website, onder RHC/bestuur/publicaties/bestuur ALV. Op dezelfde plaats staat ook een compilatie van de belangrijkste en voor publicatie vatbare sheets uit de powerpoint-presentatie die het bestuur op de ALV heeft gehouden.

Belangrijke besluiten die de ALV op 24 juni heeft genomen betreffen de herbenoeming voor de komende 3 jaar van Geert-Willem van Weert als voorzitter van het bestuur alsmede het besluit over het gewenste onderhoudsniveau van de (nieuwe) velden. Onder meer de financiële implicaties van dit laatste besluit voor de hoogte van de contributie in het komende seizoen, zal op de september ALV (zie de bijlage voor de concept agenda) aan de orde komen en door het bestuur aan de leden worden voorgelegd. De agenda en stukken voor die ALV worden in september via berichtgeving op de site gepubliceerd.

Een hele mooie, fijne en prettige zomer voor iedereen!

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler (secretaris bestuur)

 
Bijlage