Werkzaamheden Lange Kleiweg

4 juli 2024
In de periode van maandag 7 juli tot maandag 4 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de Lange Kleiweg voor wat betreft het gedeelte tussen het viaduct over de A4 en het Haantje. Zo wordt het fietspad in de richting van Delft geasfalteerd en krijgt een gedeelte van de rijbaan van de Lange Kleiweg een nieuwe fundering en nieuw asfalt.

Fietspad
Van maandag 7 juli tot en met vrijdag 18 juli wordt het fietspad voor de fietsers in de richting Delft (zijde sportcomplex) van een nieuwe fundering en van nieuw asfalt voorzien. Het gaat om het fietspad over een lengte van circa 1,5 km dat zich bevindt tussen de huisnummers Lange Kleiweg 100 en 134.

Fietsers worden tijdens de werkzaamheden over het fietspad aan andere zijde van de Lange Kleiweg geleid. Er is tijdens de uitvoering wel sprake van enige hinder voor het verkeer op de rijbaan.

Rijbaan
Vanaf vrijdag 18 juli tot en met woensdag 23 juli vinden voorbereidende werkzaamheden plaats op de Lange Kleiweg. De weg is in deze week niet afgesloten voor het verkeer. Wel kan het verkeer hinder ondervinden van de voorbereidende werkzaamheden.

Vanaf donderdag 24 juli tot maandag 4 augustus wordt de rijbaan van de Lange Kleiweg gereconstrueerd tussen globaal de aansluiting met de Heulweg en de vestiging van TNO. De weg krijgt een nieuwe fundering en nieuw asfalt.

De Lange Kleiweg tussen A4 en het Haantje is gedurende deze periode volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook fietsers ondervinden enige hinder van deze afsluiting maar kunnen de stremming passeren. Bedrijven, woningen en sportclubs blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Omleiding
De omleiding voor doorgaand verkeer loopt in beide richtingen via het Haantje, Prinses Beatrixlaan, Rijksweg A4 en Polakweg.

Buslijn 130 van Veolia rijdt tijdens de afsluiting voor een deel over de Lange Kleiweg. De bus keert bij de keerlus op de Lange Kleiweg ter hoogte van de bestaande bushalte Haantje en rijdt dan een omleidingsroute via het Haantje, de Prinses Beatrixlaan, de A4 naar de Volmerlaan en vanaf daar volgens de bestaande route.

Vanaf maandag 4 augustus is de rijbaan van de Lange Kleiweg weer open voor het verkeer. Wel worden op en langs de weg tot en met vrijdag 8 augustus nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

(bron: http://www.rijswijk.nl/nieuws/2014/07/01/werkzaamheden-lange-kleiweg)