Vertrek voorzitter TC

30 juni 2024
Ruim een maand geleden heeft Ivo Caminada aangegeven zijn functie als voorzitter Technische Commissie per 1 juli te willen neerleggen. Reden van zijn beslissing is dat Ivo scherpe idee├źn heeft over hoe je komt naar een betere en goed presterende hockeyvereniging. 'Voor een goed functionerend technisch beleid is het van groot belang dat iedereen daar vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid aan meewerkt. Dat hockey het vertrekpunt is van beslissingen en dat discussies niet alleen over beperkte middelen en organisatie gaan. Het moet juist gaan over visie, plan, doel en resultaat op de langere termijn. Daarbij past dat je mensen en vrijwilligers wijst op hun verantwoordelijkheden zowel als ze veel als minder brengen aan het afgesproken doel. Dat is hetgeen ik mis binnen de RHC op dit moment. Als ik dat constateer, is het mij dus niet gelukt om een wezenlijke verandering in gang te zetten die naar mijn mening nodig is binnen RHC. Dan is ook het moment gekomen om vast te stellen dat hetgeen waar ik energie van kreeg hetgeen wordt dat me te veel energie gaat kosten'.

 


Ivo heeft de afgelopen 2,5 jaar met veel inzet gebouwd aan het hockeybeleid binnen RHC waarin goede resultaten zijn gehaald. Met name op het gebied van trainers, oefenstof, RHC speelwijze (uitrol volgend seizoen) en opleidingen. De doelstellingen van het RHC hockeyplan voor deze periode zijn behaald en daarmee is dit wellicht ook een natuurlijk moment om naar een andere voorzitter TC op zoek te gaan.


Ivo vertrekt niet van de velden van RHC, hij is volgend seizoen hoofdtrainer Benjamins en coach van MB2.