Oproep HR talent

19 juni 2024

Ervaring met HR en nog vrije tijd? Dan is RHC op zoek naar jou! 

Tijdens de RHC Conferentie werd duidelijk dat we het erg waarderen om een vrijwilligersvereniging te zijn. We zijn er trots op dat we samen zoveel kunnen. Het is echter enorm veel werk om voor alle taken in zo’n grote vereniging de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. We zien dat een aantal vrijwilligers een steeds zwaardere taak op zich neemt en daardoor overbelast wordt. We moeten dus zorgen dat we de taken eerlijk onder de leden en ouders blijven verdelen. Daar gaan we het volgende aan doen:


1 Er komt een RHC talentenbank. We gaan er van uit dat alle leden en ouders wel een keer beschikbaar zijn voor een klus of commissiefunctie, maar hoe zorgen we dat we de juiste mensen benaderen en niet alleen die teamgenoot of ouder die altijd langer blijft hangen? Frans Werter en Joost van Rijn zijn bezig om een tool te ontwikkelen waardoor we inzicht kunnen krijgen in de talenten, interesses en werkervaring van onze leden en ouders.

2 Om nu een match te kunnen maken tussen talenten en ambities van onze potentiële vrijwilligers en de functies binnen RHC zou het helpen als we over onze vacatures kort en bondig kunnen communiceren. Daarvoor hebben we hulp nodig. Het bestuur is op zoek naar leden of ouders die ons willen helpen om functieprofielen te maken van alle RHC-functies. Gelukkig hoeven we niet het wiel helemaal uit te vinden, want andere verenigingen gingen ons voor. Zie bijvoorbeeld: http://www.hockeycorner.nl/themas/kader-vrijwilligers/alle-onderwerpen/functiebeschrijvingen-bestuur-en-commissies


We willen hiermee goed inzicht kunnen geven in wat een functie inhoudt, hoeveel tijd je er mee kwijt bent en wat je er voor moet kunnen cq van kan leren.

 

Wie heeft ervaring met het opstellen van functieprofielen en heeft zin om ons hiermee te helpen? Reageer naar [email protected]