Ambitieniveau vervanging velden

19 juni 2021
Hieronder vind je een toelichting bij punt 8c van de ALV van 24 juni.

 

Als gevolg van de terugtrekkende overheid heeft de Gemeente Rijswijk ons aangegeven in de toekomst alleen nog zogenaamde basisvoorzieningen op sportcomplexen aan te leggen. Voor hockeyvelden komt dat neer op de goedkoopste zand ingestrooide velden. Daarnaast biedt de Gemeente niet meer de mogelijkheid om de meerkosten om te slaan in de huur en wordt ook geen garantie meer gegeven voor leningen. Dit betekent dat wij extra wensen tzt direct moeten kunnen afrekenen. Veld drie zal waarschijnlijk moeten worden vervangen in 2020 en veld 1 en 2 waarschijnlijk in 2023.

 


We hebben de SSRHC gevraagd een opzet te maken voor bedragen die moeten worden gereserveerd om de velden in de toekomst te kunnen upgraden. Daarbij zijn we uitgegaan van de volgende opties en extra investeringen.

Optie 1: Geen upgrade (3x zand): alle velden worden zand ingestrooid. Geen meerkosten.

Optie 2: Behoud van huidige situatie (3x semi-water): meerkosten €90.000 voor veld 3 en €117.000 voor veld 1 en 2. Totaal: €207.000.

Optie 3: Behoud van huidige situatie en vervangen veld 3 in 2020 door een vol waterveld (1x water en 2 semi-water): €207.000 (zie 2) en €70.000 voor watermat met Elayer. Totaal €277.000.

 


Er van uit gaande dat we weer mogen uitbreiden in 2021 en de Gemeente dan een extra veld wil aanleggen hebben we ook daarvoor de keuze of we een zandveld willen hebben of willen upgraden. In dat geval komt er nog een investering bij tussen de €0 en €215.000.

Graag willen we tijdens de ALV een besluit nemen over wat ons ambitieniveau voor de nieuwe velden moet zijn. De financiering, en consequenties voor de contributie komen tijdens de financiƫle ALV van september aan bod.

 


Voor een meer gedetailleerde onderbouwing verwijzen we naar de presentatie van SSRHC in de bijlage.

 


Met sportieve groet,

Geert-Willem van Weert

Voorzitter

 
Bijlage