Convocatie ALV 23 juni

21 juni 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni 2015. Bijgaand treft u de agenda aan. De stukken voor deze vergadering (onder meer concept-jaarverslag en concept-notulen laatste ALV sept. 14) kunt u op onze website vinden onder RHC | Publicaties  

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken op 23 juni vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Hopende u op 23 juni aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie K├╝hler,
Secretaris RHC

 
Bijlage