Sportiviteit meer dan 'Shake Hands'

1 mei 2024

Begin vorig jaar deed ik op deze plek een oproep aan ons allen om wangedrag op en rondom de velden te voorkomen en waar nodig aan te pakken. Aanleiding was toen het overlijden van een grensrechter tijdens een voetbalwedstrijd. Als we nu het net ophalen, kunnen we stellen dat we weinig resultaat geboekt hebben.

We hebben nu al 41 gele kaarten behaald en 2 rode tegenover 37 om 5 vorig seizoen en we hebben nog vier weekeinden te gaan. Opvallend is dat we bijna alle kaarten krijgen in uitwedstrijden. Wij krijgen, als we uit en thuis bij elkaar optellen, twee keer zo vaak een kaart als onze tegenstanders. Een weinig verheffend resultaat.


Verder krijgt het bestuur wekelijks meldingen van wangedrag op het veld (vechtpartijen, schelden naar scheidsrechters, tegenstanders, medespelers en begeleiding) en langs de lijn (publiek (ouders) met commentaar op de leiding, wangedrag van coaches). Het betreft hier zowel uit- als thuiswedstrijden. Hierbij blijven vaak de kaarten op zak waardoor bovenstaande aantallen een vertekend beeld geven. Het gaat om wedstrijden in alle categorie├źn, dus senioren, junioren en jongste jeugd.
Wanneer we personen hier op aanspreken worden de incidenten meestal gebagatelliseerd:
- Iedereen roept wel eens wat
- Het was een misverstand dat we later onder genot van een biertje hebben opgelost
- De scheidsrechter was partijdig
- De tegenstanders waren gewoon niet goed bij hun hoofd.
Dit stemt ons droevig, want als we zelf het probleem niet onderkennen, gaan we ons ook niet verbeteren.

Tijdens de RHC-conferentie bleek dat één van de dingen die we belangrijk vinden, is dat we normen en waarden delen. Dan moeten we ons er ook naar gedragen. Dat betekent concreet:
- We leveren geen commentaar op de scheidsrechters in woord of gebaar. We accepteren hun beslissingen. Coaches en teammanagers vertonen hier in voorbeeldgedrag en spelers die zich niet gedragen worden gewisseld. Ook bij de senioren.
- De aanmoedigingen van het publiek zijn positief. Het publiek onthoudt zich van commentaar op de leiding, coaching of vermeend gebrek kwaliteit. Juich ook eens voor een mooie actie van de tegenstander. Vergeet niet dat er meer deelnemers aan een hockeywedstrijd zijn dan alleen jouw eigen team. Iedereen wil een leuke pot hockey spelen.
- We laten ons aanspreken op ons gedrag. Het kost niets om sorry te zeggen en vervolgens ons wat vriendelijker op te stellen. Laat je niet gek maken door het gedrag van anderen. Wij zijn RHC, dus wij staan boven wangedrag van anderen.
- Scheidsrechters bestraffen wangedrag met passende kaarten en zetten deze altijd op het wedstrijdformulier. Schelden en vechten worden altijd bestraft met een rode kaart. De betreffende spelers worden dan altijd opgeroepen door de strafcommissie.
- Voor de wedstrijd geven de spelers en begeleiding elkaar een hand. Wij wensen tegenstander en scheidsrechters een prettige wedstrijd. Na de wedstrijd bedanken we de tegenstanders en arbitrage en gaan gezamenlijk iets drinken. Spelen we thuis dan zorgen wij voor de eerste ronde voor onze tegenstanders en we zorgen dat beide teams bij elkaar gaan zitten. We doen dit ook als de wedstrijd niet zo leuk is verlopen.
- We spreken elkaar aan. We hebben 1000 leden dus het is ondoenlijk om te vragen dat een paar bestuurs-commissieleden politieagent spelen. Bovendien horen we allemaal bij dezelfde club en is het dus onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het gezellig te houden. Wanneer het aanspreken geen effect heeft, dan horen we dat uiteraard graag.
 

Veel clubs laten via de KNHB weten dat ze meedoen met de actie shake hands. Gezien het feit dat wij elkaar een hand geven en samen iets drinken belangrijk vinden, zouden wij deze actie van harte moeten steunen. Sportiviteit is echter meer dan meedoen met een actie met een leuke naam. Op dit moment durf ik niet op de KNHB site te zetten, dat ook de Rijswijksche Hockey Club meedoet. We zullen eerst door ons gedrag moeten laten zien, dat we er bij horen.

Wij willen bekend staan als die club waar iedereen graag tegen speelt en waarvan de teams graag ontvangen worden. Want bij RHC wordt prima gehockeyd en de sfeer is altijd uitstekend. Wie helpt om dit voor elkaar te krijgen? Wij allemaal toch zeker!


Namens het bestuur,
Geert-Willem van Weert
Voorzitter