Verslag RHC-conferentie

22 april 2024
Op 11 januari 2014 vond de RHC Conferentie ‘RHC: dat zijn wij!’ plaats. Zo’n 30 enthousiaste RHC leden (senioren; ouders; bestuurs- en commissieleden en een enkel jeugdlid) gingen onder leiding van Frans Werter met elkaar in gesprek over het karakter en kenmerken (‘kernwaarden’) en de toekomst van RHC over 5 jaar. Een belangrijk doel van de conferentie was het vertalen van deze kernwaarden naar de praktijk van alledag in onze vereniging. Dit verslag is een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de conferentie en schetst de vervolgstappen.

Wat hebben we gedaan?

Filmpje
Geert Willem van Weert, de voorzitter van RHC, opende de conferentie met het vertonen van een filmpje van de KNVB over ‘verenigen’, genaamd ‘back to basics’: http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w. Belangrijke boodschap van het filmpje is dat onze samenleving is veranderd en zo ook de betrokkenheid van leden bij hun sportvereniging. Om onze vereniging in stand te houden gaat het niet alleen over organisatie maar vooral ook om het zoeken naar verbindingen tussen alle leden en vrijwilligers: verenigen!

Stellingen
Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over twee stellingen. De eerste stelling luidde: ‘Er bestaat bij Rijswijk geen verschil tussen lijn/prestatiehockey en breedtehockey.’ De eerste vraag is of dit nu het geval is, en vervolgens of dit in de toekomst zo moet zijn. De stelling leverde de nodige discussie op. De conclusie was dat het voor een RHC-lid niet moet uitmaken of je lijn/prestatiehockey of breedtehockey speelt. Een ieder moet de aandacht krijgen die bij haar of zijn niveau past. Aldus, er moet geen verschil in aandacht zijn, maar de behoeften van verschillende typen leden kunnen verschillend zijn. Daarbij zit een limiet aan wat RHC kan bieden in termen van aandacht.

De tweede stelling luidde: ‘Lid zijn van Rijswijk is meer doen dan hockey spelen, fluiten en achter de bar staan.’ Ook hier was de mening van de deelnemers behoorlijk eensgezind. We mogen zeker iets van elkaar verwachten om de vereniging te laten functioneren. De groep was verdeeld over het feit of dat nu ook werkelijk zo is. Voor veel leden is spelen, fluiten en achter de bar staan al voldoende.

 

Storyboards: beelden van RHC in de toekomst
In drie groepen o.l.v. Geert Willem van Weert, Ivo Caminada en Boris Gooskens zijn de deelnemers aan de slag gegaan om storyboards te maken van de toekomst van RHC. Uit honderden plaatjes selecteerden tweetallen 8 plaatjes en plakten ze op een storyboard. Onder elk plaatje werd de keuze met kernwoorden gemotiveerd. Daarnaast formuleerden de tweetallen een krantenkop voor over 5 jaar. De beelden en ideeën werden in de drie groepen gedeeld. In de storyboards voor een RHC in de toekomst zijn vooral de volgende kernwaarden en kenmerken benoemd:

1. Hockey
1. We zijn een sportvereniging. Daarbij hoort sportbeleving, focus, strijd en een winnaarsmentaliteit.
2. We gaan voor kwaliteit. We hebben een goed tactisch en technisch beleid; goede hulpmiddelen; en een goede trainer en coach voor elk team.
3. Ieder lid moet zijn/haar hockeytalent kunnen ontwikkelen en op zijn/haar niveau kunnen hockeyen met de aandacht die daarbij hoort. (evt. ook G-hockey?)

2. Cultuur
1. We zijn een familieclub. De gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel zijn de onderscheidende kenmerken van RHC ten opzichte van andere verenigingen. Dat bieden wij voor iedereen (jong en oud) en er is plek voor iedereen ongeacht afkomst of beperking. We staan midden in de samenleving.
2. We geven gelijke waardering, aandacht en respect aan alle spelers, teams en vrijwilligers
3. RHC zijn wij samen. Dat betekent een gevoel van saamhorigheid, verbinding, betrokkenheid en wil om iets voor RHC te doen. Wij nemen daarin onze eigen verantwoordelijkheid.
4. Wij bieden de mogelijkheid aan alle leden, ouders en vrijwilligers om ook hun niet- hockey talenten in te zetten en te ontwikkelen voor de vereniging.

Organisatie
1. RHC heeft een duidelijke structuur met zichtbaar leiderschap.
2. De organisatie van RHC bestaat uit vrijwilligers die hun taken op niet vrijblijvende wijze, serieus uitoefenen.
3. Wij zijn duidelijk in onze communicatie.
4. RHC is financieel gezond en beschikt over voldoende sponsors.

4. Ontwikkeling
1. RHC groeit in aantal leden en velden. De RHC accommodatie heeft voldoende capaciteit.[1]
2. RHC staat open voor vernieuwing.

Uitwerking van thema’s
Op basis van de storyboards zijn drie thema’s gekozen om uit te diepen:
Onderwerp 1: Hockey: hoe kunnen we maatwerk bieden aan alle leden?
Onderwerp 2: Vrijwilligers: hoe zorgen we dat alle leden/ouders hun talenten inzetten voor de vereniging?
Onderwerp 3: Gezelligheid: hoe blijven we die gezellige familieclub?

In de vorm van een carrousel hebben alle drie de groepen elk thema besproken en de ideeën van de andere groepen aangevuld. De opmerkingen zijn in 3 tabellen samengevat (zie bijlage). In de tabellen zijn ook evt. tegenstrijdige opmerkingen opgenomen.

Kernpunten in de verdiepingsslag zijn hieronder benoemd:


1. Hockey en maatwerk

· Iedereen kan 2x per week trainen[2]

· Ieder team/lid krijgt voldoende aandacht

· Specialistentrainingen en gecombineerde trainingen in aanvulling op ‘normale training

· Kwalitatief goed opgeleide trainers/coaches

2. Vrijwilligers

· Geen vrijblijvende inzet

· Duidelijke taken

· Waardering geven

· Talenten in de vereniging gebruiken

3. Gezelligheid

· Normen en waarden delen

· Gezelligheid voor iedereen

· Verbindende activiteiten (junior/senior; zaterdag/zondag; ouders/club)

· Sociale veiligheid


Acties voor het vervolg
Tijdens de conferentie hebben een aantal deelnemers zich aangemeld om vervolgacties te ondernemen op de drie benoemde onderwerpen (zie hieronder). Aan het begin van de conferentie is benoemd dat we werken volgens het principe dat een idee pas serieus is als iemand bereid is zich daarvoor in te spannen! In de komende maanden tot de ALV van juni 2014 willen we de eerste activiteiten met elkaar verder tot concrete acties uitwerken.[1] Hoewel ook een aantal deelnemers grenzen aan de groei zagen.

[2] Dat iedereen 2x per week kan trainen hoeft niet te betekenen dat elk individueel team 2x per week traint. Zo zijn er suggesties gedaan voor gecombineerde trainingen.