Algemeen Leden Vergadering | Update

9 juli 2024
Maandag 8 juli was er de jaarlijkse einde seizoen ALV. Een Leden Vergadering waarin terug is gekeken op het afgelopen seizoen en vooruit naar het volgende.

Tijdens deze leden vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:
Uiteraard volgt er nog een (concept) verslag welke we achter de inlog zullen plaatsen.

Tijdens de ALV hebben 3 bestuursleden onder dankzegging afscheid genomen: Remco van Oyen (voorzitter), Feline de Vries (secretaris) en Jeroen van der Vlugt (JeugdHockey). Verkozen en intredend voorzitter Gemma Smolders heeft er veel zin in en gebruikte de bestuurshamer mer verve.

Tijdens deze ALV is een aantal leden in het zonnetje gezet. Paul Voorn is 50 jaar lid en Bardon Madlener 40 jaar. Voor beiden geldt dat ze niet alleen een hele tijd lid zijn, ze zetten zich al vele jaren zeer actief in binnen de vereniging.

   
Paul Voorn 50 en Bardon Madlener 40 jaar lid

Het heeft de leden behaagd om 2 leden in 'de adelstand' te verheffen; Remco van Oyen (ere-lid) vanwege 9 jaar bestuur waaronder 5 jaar voorzitter en Joke Hendriks (lid van verdienste) vanwege meer dan een decennium tomeloze inzet voor het wedstrijdsecretariaat. 

   
Remco van Oyen (ere-lid) en Joke Hendriks (lid van Verdienste)

Met de afsluiting van de ALV is het seizoen nu echt ten einde en gaan we ons voorbereiden op het komende seizoen. In de tussentijd geniet van de zomer, een welverdiende vakantie. En zij die gedurende deze periode juist nu heel veel werk gaan verzetten voor de RHC, dank dank dank.

En in de tussentijd: Elke donderdagavond Zomer Avond Hockey | 20:30 uur.

Ivo Caminada | Secretaris a.i.

25 juni 2024
Graag nodigen we je uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 8 juli. Je bent vanaf 19:30 uur welkom voor een kop koffie of thee, de ALV start om 20:00 uur.

Wat is eigenlijk een Algemeen Leden Vergadering? Dat zie en lees je hier

Tijdens deze ALV sluiten we het seizoen formeel af. We nemen je mee in een reis door het seizoen via het jaarverslag. Pas dan zie je eigenlijk waar we allemaal toe in staat zijn. Wat is er veel gebeurd.

We hebben een aantal bestuurswisselingen. We nemen op gepaste wijze afscheid van de uittredende en zullen onze nieuwe bestuursleden via een verkiezing van de Ledenvergadering verwelkomen.

Verder willen we je meenemen op welke onderwerpen we ons de komende tijd zullen (moeten) richten. We zijn benieuwd wat je daarvan vindt en of jij daar ook aan wilt bijdragen. In april hebben we je tijdens de BLV meegenomen in de RHC Beweging … 2024. Hierin hebben we met elkaar stappen gemaakt. We geven je een doorkijk (ook financieel) wat dit met zich meebrengt.

Er is nog meer … dat lees je in het verslag van de vorige ALV en de agenda van de aankomende ALV.

Na afloop sluiten we af met een gezellige borrel.

Kan je niet bij de vergadering aanwezig zijn of wil je iemand anders voor je laten stemmen (volmacht), laat dat dan weten via [email protected]. Iedereen is welkom, stemgerechtigde leden zijn 16 jaar of ouder.

Leuk en goed als ook jij aanwezig bent, zodat we met elkaar in gesprek kunnen over onze mooie club.

Tot maandag 8 juli!

Ivo Caminada | Secretaris a.i.

(ouders van) leden en aangeslotenen ontvangen een uitnodiging per mail