Teamindelingen (Jongste) Jeugd | 2024/2025

9 mei 2024
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe teamindelingen voor seizoen 2024 / 2025. Hieronder staan de stappen die we inmiddels hebben genomen.  

JEUGD (D t/m A lijnen)
  1. Verzamelen van SVS-formulieren (Spelers Volg Systeem). Deze SVS-formulieren vormen DE input voor het indelen van de teams.
  2. De Jeugdcommissie bepaalt de maximale aantallen per team (incl. verdeling eerstejaars en tweedejaars) en maakt een eerste concept indeling. Deze indeling kan ook alleen numeriek zijn (afhankelijk van de beschikbare informatie). Deze eerste concept indeling is begin juni gereed.
  3. De Jeugdcommissie deelt met en verwerkt de input van trainers / coaches en de technische commissie.
  4. Uiterlijk 17 juni nemen het bestuurslid Jeugdhockey en het bestuurslid Technische Zaken een besluit inzake de teamindelingen. Kort daarna zal ook de communicatie via het afgesloten deel van de website plaatsvinden.

JONGSTE JEUGD (F t/m 2e jaars E)
Het uitgangspunt van de Jongste Jeugd Commissie is dat de kinderen in deze leeftijdscategorie het naar hun zin hebben op de club. Het gaat niet persé om het winnen, maar vooral het spelplezier staat bovenaan. Indelen op basis van selectie past niet bij deze leeftijdsgroep en sluit ook niet aan bij het beleid van de KNHB. Wel kunnen te grote niveauverschillen binnen teams tot minder spelplezier leiden.  Daarom delen we de kinderen in op basis van spelbeleving, waarbij naar aspecten wordt gekeken als fysiek, techniek, inzet en motivatie.
  1. Bij de Jongste Jeugd vormen de SVS formulieren ook de basis voor het indelen van de teams. Deze worden ingevuld door de coaches én de trainers. Dit wordt gecoƶrdineerd door de hoofdtrainer.   
  2. Daarnaast worden coaches en trainers gevraagd het SVS formulier mondeling toe te lichten, indien er twijfels of onduidelijkheden zijn. Op die manier verkrijgen we van alle kinderen een goed en objectief beeld. 
  3. Samen met de lijncoƶrdinator, maakt de hoofdtrainer een concept indeling. En deze wordt afgestemd met de Technische Commissie.
  4. Uiterlijk 17 juni nemen de voorzitter Jongste Jeugdcommissie en het bestuurslid Jeugdhockey een besluit inzake de teamindelingen. Kort daarna zal ook de communicatie via het afgesloten deel van de website plaatsvinden.
Jeroen van der Vlugt | Jeugd
Joost Hietbrink | Jongste Jeugd
Oscar Reiche | Technische Commissie