Rijswijk Relaas | April 2024

14 april 2024
Er gebeuren veel mooie dingen in ons #leukstecluppie, de grootste en mooiste sportclub van Rijswijk. Tegelijkertijd moet er ook veel gebeuren om te zorgen dat we dat #leukstecluppie ook daadwerkelijk kunnen zijn. Tijd om dat weer eens onder de aandacht te brengen. Ongetwijfeld zijn we niet volledig.

Tijdens de Buitengewone Leden Vergadering van 2 april, hebben we uit de doeken gedaan waar we op dit moment staan en welke richting we zien voor het kalenderjaar 2024. Gegeven een aantal actuele ontwikkelingen, durven we nog niet veel verder te kijken. Alles langs de meetlatten van haalbaar, betaalbaar, veiligheid, respect en behoud van het goede.

Tijdens de BLV hebben we ook afscheid genomen van Willemijn Loeber als penningmeester, zij is door de leden gedechargeerd. We zijn haar dank verschuldigd voor de energie en tijd die ze gedurende haar penningmeesterschap in het cluppie heeft gestoken.

We hebben ook een aantal nieuwe leden mogen benoemen op posities binnen ons cluppie. Zo zijn Krista Vink (Organisatie) en Joost Hietbrink ((Jongste) Jeugd) benoemd als bestuursleden. Krista heeft zich eerder voorgesteld, Joost zal dat binnenkort doen. We zijn verheugd, dat ze ons team komen versterken.
Daarnaast is een bijna geheel nieuwe Strafcommissie benoemd; naast Martijn Wories (een zeer ervaren anker), Job Kramer (voorzitter), Madelon Gabler en Ann Marie Kühler. Een mooie club van ervaren leden.
We hebben al zeer aimabele Vertrouwenscontactpersonen in Marion de Koning en Gert-Jan Spuij en een deskundige Kas Controle Commissie in de personen van George Dessing, Reinier Morra en Rens Quispel. Hiermee zijn de ankerpunten voor onze vereniging van deze ALV-commissies heel deskundig bemand. Wat vertrouwen geeft dat onze vereniging en het bestuur goed verankerd, gecontroleerd en geadviseerd zal worden en daarmee op koers kan blijven.

Onze Oud Ere Voorzitter, Hans Speetjens, heeft hiermee na vele jaren zijn taken als voorzitter van de strafcommissie overgedragen aan Job Kramer. We zijn Hans zeer veel dank verschuldigd niet alleen als geweten van onze club, juist ook als historisch anker. We hopen dat hij dit nog vele jaren in goede gezondheid kan blijven betekenen.

Om de vereniging op (weer) een stabiel niveau te krijgen heeft het bestuur veel aandacht voor het slaan van een goed ‘fundament’. Immers, als je wilt ‘bouwen’, moet er een goede financiële huishouding zijn. Moeten uitgaven en inkomsten ook eerlijk verdeeld zijn over leden. Daarin zal een aantal keuzes gemaakt moeten worden om de dingen die we doen haalbaar en betaalbaar te krijgen en houden. Daar liggen uitdagingen waarover in een volgende Leden Vergadering meer. 
Wat dat bouwen betreft, dat doen we met elkaar, alle leden hebben daarin hun invloed, rol en verantwoordelijkheid samen dat #leukstecluppie vorm te geven. We zien al een behoorlijke beweging in positieve energie, communicatie, ruimte om iets zelf te kunnen en mogen doen, jezelf te kunnen zijn. Dat bouwen is nooit klaar, wel goed op stoom zowel achter als voor de schermen. De uitdagingen gericht op dat fundament en bouwen zijn binnen het bestuur belegd bij Geert Willem van Weert en Ivo Caminada.

Maar jij kunt ook wat doen om bij te dragen aan dat betere fundament. Denk eens aan de actie ‘Verdien Jij (en jij en jij) E250,- Voor De Club?’. Wat houd je tegen om de telefoon te pakken, een afspraak te maken en … E250,- voor de club binnen te halen. Niet alleen vele handen maken licht werk, ook vele afspraken…

Er moet altijd ruimte zijn voor (extra) leuke en gezellige activiteiten. Dat willen we ook zo houden. Tegelijkertijd zitten we ook in tijdsgewricht waarin plezier en gezelligheid een prijs hebben. Niet alleen in geld … Denk aan de mooie Silver Cup. Drommen leden en publiek stroomt naar dit fantastische hockey-event. Daar zijn we blij mee, dat is gaaf en tegelijkertijd een zorg. Toestroom van ongenode gasten die voor iets anders komen dan een mooie wedstrijd te zien en daarna een feestje, leidt tot zorgen over de veiligheid en gezelligheid. Dat resulteert in extra kosten waardoor we in plaats van iets extra’s overhouden, we geld toe moeten leggen wegens extra veiligheidsmaatregelen en spelregels. We zullen niet wijken dergelijke events te blijven organiseren. Echter, helaas, onder een strakker regime en kosten.

Dat doet niets af aan de fantastische prestaties van de mannen! Een spectaculaire 2-1 zege tegen Zoetje… Daar gaat het om! Dat is een bekerwedstrijd optima forma! Het was een mooie wedstrijd, uitzinnig positief RHC-publiek, gezelligheid en plezier voor iedereen. Op naar de volgende ronde.

Enige maanden hebben er tekeningen van ons mogelijk nieuwe onderkomen in het clubhuis en gepresenteerd via de website. Het lijkt alsof er niets gebeurt, maar schijn bedriegt. Er is continu overleg met de gemeente om te kunnen komen tot een voorstel dat passend is voor de Rijswijksche Hockey Club. Op dit moment is de gemeente aan zet de laatste afspraken op papier te zetten, zodat we alle leden kunnen informeren wat de plannen zijn en wat ze ons gaan kosten. Daarna krijgen de leden het enige en laatste woord tijdens een ledenvergadering. Maar dan moeten we eerst precies kunnen vertellen wat ons te wachten staat en dat is nu nog niet duidelijk genoeg.

Tijdens de BLV hebben we de Richting … 2024 (klik voor presentatie) met alle aanwezigen besproken en geladen. Naast fundament, bouwen en huisvesting zijn dat:
  • Plezier en Gezelligheid | waarin de bar en events een leidende rol hebben
  • Hockey en Ambitie | waarin ambitie op het hockeyveld en plezier hand in hand moeten gaan
  • Focus op 16-25 jaar (behoud = groei) | zonder anderen te kort te doen
Zoals gezegd, er gebeuren veel mooie dingen binnen ons cluppie. 
Wat te denken van het RHC-jeugdkamp. Een decennia oud fenomeen dat teruggaat naar de jaren 70 van de vorige eeuw! Het is weer aanstaande en belooft een mooi feestje te worden! 
Of de RHC Speelwijze, uniek in zijn soort. Een platform samen met de inspirerende trainerscafe’s voor onze trainers en coaches. Het maakt trainers beter via een logische leerlijn en oefenstof. We horen het om ons heen dat andere verenigingen daar stik jaloers op zijn en terecht!
De RHC-events, 2 per seizoen per doelgroep. Ga er maar aanstaan. Voor ieder wat wils ondersteund door een goed draaiende en gezellige bar. 

Tot op het veld, langs de lijn en op het terras… daar waar het allemaal echt gebeurt!

Geert Willem van Weert | Ere Voorzitter | Penningmeester
Ivo Caminada | Senioren & Technische Commissie  
 
Bijlage