Rijswijk Relaas | Oktober 2023

20 oktober 2024

Beste leden,

De competitie is zes weken op stoom, een mooi moment om een aantal zaken met jullie te delen. Het prachtige avontuur van Heren 1 in de Gold Cup is geëindigd met een spectaculaire wedstrijd tegen Cartouche (zie ook inRijswijk). Na de winterstop gaat voor hen het Silvercup avontuur beginnen. Gelukkig hoeven we niet zo lang te wachten want Dames 1 heeft haar 1e Silver Cup wedstrijd op 10 november 20:30 thuis tegen Roomburg. Ook dat belooft een fantastisch feest te worden. 

In feesten zijn we sowieso goed, getuige het zonnige TD van Dames 3; mooi feestje, dat laat zien wat enthousiaste mensen voor elkaar kunnen krijgen. Het belooft wat voor de Halloweenparty van vrijdag 27 oktober en de Pubquiz op vrijdag 17 november georganiseerd door Dames 1. Jij komt toch ook?

Naast alle seniorenfeesten, is de feestcommissie ook bezig met een AB-feest & CD-feest. Zo zal zaterdag 19 november het CD-feest plaatsvinden met het thema KINGS en QUEENS. Voor het AB-feest moeten jullie nog even wachten, dat zal zaterdag 2 december zijn. Het thema wordt later bekend. 

Op zaterdag 7 oktober organiseerde Dames 1 een clinic voor de jongere RHC jeugd. Op zondag 8 oktober was er een ‘inloop’ clinic voor jongste jeugd uit Rijswijk; kennismaken met hockey en RHC. We hebben 40 enthousiaste kids en hun ouders mogen begroeten. Je herkent het vast wel: sportkleding die alweer te klein is, terwijl het er nog zo goed uitziet! Daar kan je iemand nog heel blij mee maken tijdens de RHC Tweede hands  kledingbeurs op zaterdagochtend 11 november van 09:00 tot 12:00 uur.

In navolging van het eerste trainerscafé waarin Dirk Wils ons meenam in de speelwijze van Heren 1, volgt het 2e RHC Trainers Cafe, 28 oktober. Een aanrader voor trainers, coaches en iedereen die geïnteresseerd is in hockey bij RHC. De RHC speelwijze krijgt steeds meer vorm. De RHC speelwijze is een platform voor RHC trainers om elkaar te ondersteunen in oefenstof en trainingsstof. Wat de RHC speelwijze betekent voor training geven aan de jongste jeugd, komt aan de orde tijdens de trainers workshop op 25 oktober. Zie meer: RHC Speelwijze-Update

Als je moe bent van het hockeyen of het juichen langs de lijn, is het fijn om zo’n prettige bar te hebben gerund door enthousiastelingen. Naast het verfrissende drankje vindt de borrelplank gretig aftrek, het broodje van de maand smaakt naar meer en de team etentjes zijn top verzorgd. Weet je dat je 10% korting krijgt als je betaalt met je RHC Clubcard?  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft na 19 jaar onze erevoorzitter Hans Speetjens zijn medaille om de hals van Geert-Willem van Weert gehangen. Wij zijn Hans zeer erkentelijk voor zijn rol die hij voor onze vereniging heeft vervuld. We kennen Hans als een wandelende RHC-encyclopedie, kenner van alle RHC-generaties, voorzitter van de strafcommissie en een luisterend oor voor bestuur en andere betrokken leden, langs de lijn bij Dames en Heren 1. We hopen Hans nog vele jaren in goede gezondheid langs het veld te mogen ontmoeten.

Ook willen we onze jubilarissen feliciteren met hun 25 jaar lidmaatschap: Mike Smeele, Kelvin Bosman, Joey Bosman, Laurens Boone, Machteld van Rede en Mark van Nes. Zij ontvingen hun zilveren RHC-speldje tijdens de ALV. Geert-Willem van Weert en Ivo Caminada zijn toegetreden tot het bestuur. In dit bericht stellen ze zich nader voor. Ook is de begroting en daarmee de contributie voor 2023-2024 door de ALV vastgesteld. De afgelopen jaren hebben we door de Corona Steun onze contributie gelijk kunnen houden, ondanks oplopende kosten. Dat maakt dat we nu genoodzaakt zijn tot een contributieverhoging voor alle leden. Wat de contributie nu is, vind je hier: RHC-Contributie. Binnenkort kunnen jullie de contributienota verwachten.

De grootste ontwikkeling die ons te wachten staat, is de toekomst van ons nieuwe clubhuis op ons mooie sportcomplex. Een team kundige vrijwilligers is al jaren bezig om samen met de gemeente te komen tot een mooi nieuw onderkomen voor ons. De plannen worden nu dermate concreet dat de schetsen met ons allemaal gedeeld kunnen worden. Binnenkort zullen deze tekeningen in ons clubhuis hangen.

Ik heb er zin in om elkaar op, langs het veld, het terras of aan de bar te ontmoeten. Tot snel!

Met sportieve groet,

Féline de Vries

Secretaris