Schetsontwerp Sportpark Elsenburg

4 september 2024

Maandag jl. is er in het bijzijn van alle toekomstige gebruikers van het sportpark en wethouder Larissa Bentvelzen een bijeenkomst gehouden in het gebouw van SSRHC. De voorlopige schetsontwerpen van de nieuwe multifunctionele accommodatie zien er prachtig uit. Er zullen zeker nog veranderingen worden doorgevoerd, maar de presentatie geeft een goede eerste indruk waar naartoe zal worden gewerkt. Het betreft een schetsontwerp MFA Elsenburg van architectenbureau RU + PA (25 augustus 2023). 

De planning is erop gericht om het gebouw in september 2025 gereed te hebben. In het proces daar naartoe verwachten wij in november of december 2023 de definitieve schetsen, het voorlopige huurcontract en de volledige financiĆ«le doorrekening aan de leden te kunnen voorleggen voor besluitvorming. 

In de tussentijd zullen we langs deze weg en in het clubgebouw steeds meer en vaker allerlei schetsen tonen zodat iedereen daar een goede indruk van kan krijgen. Input is vanzelfsprekend van harte welkom.

 

Sportieve groeten, namen de werkgroep MFA RHC,

Koen Caminada

(voorzitter werkgroep)