Vanavond ALV met eerste schetsen van het clubgebouw

23 juni 2024
Om 20.00 uur vangt de ALV aan met de volgende agenda. Er is een terugkijk naar afgelopen seizoen en vooruitkijk naar het nieuwe seizoen en met als sluitstuk inzage in de eerste schetsen van het nieuwe clubgebouw. Dus grijp je kans om als een van de eerste te laten weten wat je ervan vindt. Tot straks!
 1. Opening 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 oktober 2022
 4. Uitreiking Vrijwilliger- en Trainer van het jaar-Bokaal
 5. Terugblik: RHC 2022-2023
 6. Verslag en (her)benoeming strafcommissie
 7. Verslag en (her)benoeming vertrouwenscommissie
 8. Jubilea
 9. Vooruitblik 2023-2024
 10. Bestuurssamenstelling
 11. Vrijwilligers
 12. Begroting 2023 - 2024
 13. Status SsRHC
 14. Toekomst clubgebouw
 15. Rondvraag en sluiting