13 miljoen krediet voor Multi Functionele Accommodatie Sportpark Elsenburg

3 juni 2024

Beste allen,

 

Even een moment van reflectie en terugkijken, want bouwplannen in Rijswijk vereisen lange adem.

  • Op 13 juli 2013 heeft de Stichting Sportaccommodatie Rijswijkse Hockey Club een zienswijze ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rijswijk op het ontwerp bestemmingsplan ‘Sion - ’t Haantje’. Er kon geen bouwplan gerealiseerd worden aangezien het sportcomplex was gelegen binnen de Veiligheidscirkel rondom TNO vanwege explosieven en munitie.
  • Het werd en lang, ook juridisch, traject. Er waren beroepszaken bij de Raad van State nodig (2015). Inmiddels heeft TNO de activiteiten elders ondergebracht. Dus ontstond ruimte om opnieuw met bouwplannen aan de gang te gaan. De planvorming van de uitbreiding met watervelden kwam tijdens de coronaperiode tot stand.
  • Gisternacht op 2 juni 2023 is de Raad van de Gemeente Rijswijk akkoord gegaan met het verder uitwerken van de bouw van een Multi Functionele Accommodatie op Sportpark Elsenburg waarvoor een krediet van 13 miljoen euro ter beschikking is gesteld. Er is breed politiek draagvlak voor dit plan, want 26 van de 31 leden van de Raad stemden voor het voorstel – de fracties van CDA en VVD stemden tegen. Het was nog even spannend of er een knip in de krediettranches zou worden aangebracht, maar de indieners van de motie maakten na de schorsing hierover geen gebruik van deze geboden gelegenheid (fijn voor ons project). We mogen dus dankbaar zijn voor het in ons gestelde vertrouwen. Onze dank gaat ook uit naar onze voorbereidingsgroep SSRHC/RHC, naar projectleider Jaap Vos en wethouder Larissa Bentvelzen.

 

Ik neem nu even twee weken afstand van dit langjarige traject om daarna vol enthousiasme met jullie verder aan de slag te gaan, want op 1 september 2025 moet de MFA staan als een huis.

 

Sportieve groeten,

 

Koen Caminada

(voorzitter SSRHC)