Volgende (spannende) fase Multi Functionele Accommodatie (MFA)

10 mei 2024
Het College van Burgemeester & Wethouders heeft een voorstel naar de Raad gestuurd om een krediet van 13 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van onze MFA. Met het realiseren van een nieuw en hedendaags gebouw dat plaats biedt aan verschillende gebruikers moet het Sportpark 16 van 24 uur gebruikt gaan worden. De volgende effecten worden hiermee gerealiseerd:
  1. Belofte voor een nieuw clubgebouw voor De Spartaan wordt ingelost
  2. RHC kan haar lang gekoesterde wens voor uitbreiding van haar accommodatie realiseren
  3. FCCR neemt een prominente plaats in naast de nieuwe baan 
  4. Met de realisatie van Kinderdagopvang (KDV), fysiotherapie en podotherapie worden er maatschappelijke voorzieningen voor de drie wijken gerealiseerd 
  5. Er wordt een gebouw gerealiseerd met Nul Op de Meter (NOM) ten aanzien van het gebruik van energie waardoor exploitatielasten voor verenigingen en bedrijven laag zullen zijn
  6. In het clubgebouw wordt ook rekening gehouden met een Buitenschoolse opvang
  7. De kruisbestuiving tussen verenigingen en bedrijfsleven op het sportpark wordt gestimuleerd.
Hoe nu verder?
  • Het ontwerptraject gaat door tot en met het definitief ontwerp. Vanaf dat moment zal een aannemer worden geselecteerd die onder supervisie van de architect het Technisch ontwerp en Uitvoerend ontwerp zal maken. Start bouw is nu gepland op het eerste kwartaal van 2024. Als alles volgens planning verloopt kan de MFA in augustus 2025 geopend worden. Tevens wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld waardoor de bouw op die locatie mogelijk wordt. Dit bestemmingsplan heeft als planning in het vierde kwartaal van dit jaar door de Gemeenteraad te behandelen.
  • Voor RHC en SSRHC betekent dit dat wij als potentiële huurder onder financiële consequenties (maximaal 15 duizend euro) tot aan het voorlopig ontwerp nog uit het bouwproces kunnen stappen, maar dat is natuurlijk niet de intentie. De intentie is om z.s.m. een overwogen plan aan de leden voor te leggen en daarna besluitvorming te laten plaatsvinden via de ALV van RHC en de bestuursvergadering van SSRHC (vanwege afstoting gebouw). Pas na het voorlopig ontwerp worden de intentieovereenkomsten omgezet in voorlopige huurovereenkomsten.
Tot slot
In het plangebied loopt een hoogspanningsleiding waarop niet bebouwd mag worden. Tevens loopt er een hoofdgasleiding onder de hockeyvelden deze gasleiding heeft consequenties voor positie van het huisvesten van een KDV (kinderdagverblijf). Beide leidingen zorgen ervoor dat er niet één groot MFA gerealiseerd zal worden, maar twee kleinere. Zie bijlage onderaan het bericht. Dit is in kostenraming al meegenomen. Het ontwerp met twee kleinere MFA’s genieten ook de voorkeur van de besturen van de verenigingen.

Het kredietvoorstel van 13 miljoen euro zal op 16 mei in Forum en daarna op 1 juni 2023 in de Raad van de gemeente Rijswijk worden besproken. Spannend!

We houden jullie op de hoogte. Uiteindelijk hebben de leden vanzelfsprekend het laatste woord.

Koen Caminada
(voorzitter SSRHC)
 
Bijlage