Schorsing

21 maart 2024

Het bestuur heeft, op advies van de strafcommissie, R.B. (H5) wegens wangedrag op zondag 16 maart 2014 op RHC voorlopig geschorst voor deelname aan de hockeywedstrijd van RHC H5 op zondag 23 maart 2014. Bovendien wordt hem het recht op verblijf op de accommodatie van RHC gedurende het gehele weekend van 22 en 23 maart 2014 ontzegd. Het bestuur heeft de strafcommissie inmiddels gevraagd het wangedrag verder te onderzoeken en daarbij tevens een advies te geven over te nemen sancties tegen andere betrokkenen bij het wangedrag.

Namens het bestuur van RHC,

Ann-Marie K├╝hler
Secretaris