Veiligheidssituatie complex

22 maart 2024

RHC kan blijven, maar er zijn beperkingen. 7 maart jl. hebben wij een gesprek gehad met Burgemeester Bezuijen en Wethouder Jense. Dit was een vervolg op ons vorige overleg over de veiligheidscontouren die te maken hebben met de activiteiten van TNO. Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Haaglanden een advies uitgebracht. De burgemeester concludeert dat de risico's dusdanig zijn, dat de Rijswijksche Hockey Club haar activiteiten op de huidige locatie kan voortzetten met de volgende beperkingen:

- Het clubgebouw mag niet worden uitgebreid

- Een extra sportveld mag niet worden aangelegd

- Overnachting (kamperen) op het terrein is niet langer toegestaan.

Deze situatie blijft van kracht totdat TNO de activiteiten rondom munitieopslag heeft afgebouwd, uiterlijk 2021.


Gevolgen

·Dit heeft gevolgen voor ledengroei en aannamebeleid. Doordat er niet binnen afzienbare tijd uitbreiding op het sportcomplex mogelijk is, zullen wij de instroom moeten inperken. Dat betekent dat we zeer veel kinderen, vooral meisjes zullen teleurstellen. Op dit moment staan al meer dan 100 kinderen op de wachtlijst waarvan we komende zomer slechts een gedeelte kunnen plaatsen.

·Het verbod op overnachten / kamperen heeft vooral effect op het AB-toernooi. Omdat overnachtingen op het sportcomplex door de gemeente nu na 27 jaar verboden worden, zijn we niet in staat om het toernooi in de huidige vorm te organiseren. We hebben dan ook moeten besluiten het AB-toernooi dit seizoen niet door te laten gaan. Of en in welke vorm een AB-toernooi wel georganiseerd kan worden zullen we de komende tijd onderzoeken.

De komende tijd bekijken we wat onze (juridische) mogelijkheden zijn om een groter clubgebouw en een extra sportveld te realiseren vóór 2021.

De burgemeester heeft ons toegezegd zich in te zetten voor het z.s.m. afbouwen van de TNO-veiligheidscirkel rondom het sportcomplex. Hierover treedt hij in overleg met het bevoegd gezag. Een snelle oplossing van het probleem mag daarbij overigens niet worden verwacht.


Met sportieve groeten,


Koen Caminada (voorzitter SSRHC)

Geert-Willem van Weert (voorzitter RHC)