'Eigen doelpunt' afgeschaft

25 februari 2024
Op 25 november jongstleden heeft de Internationale Hockey Federatie (FIH) haar leden geïnformeerd dat met ingang van 1 februari 2014 het experiment met het "eigen doelpunt" niet langer zal worden toegepast. Dit betekent dat ook tijdens de aankomende Rabobank Hockey World Cup 2014, die van 31 mei tot en met 15 juni 2014 in Den Haag zal plaatsvinden, zonder het "eigen doelpunt" wordt gespeeld.

In navolging van dit besluit, heeft de KNHB per 1 februari 2014 de regel voor alle klassen afgeschaft. De FIH heeft haar besluit genomen naar aanleiding van een inventarisatie onder verschillende betrokkenen, waarbij zowel bonden, spelers, scheidsrechters, coaches als officials zijn gehoord. Er is geconcludeerd dat de regel spelers zou kunnen aanmoedigen tot het hard en blind slaan van de bal in de cirkel, wat volgens de FIH leidt tot gevaarlijke spelsituaties.

Omdat tijdens de Rabobank Hockey world cup 2014 al zonder de regel "eigen doelpunt" wordt gespeeld, heeft het bestuur van de KNHB besloten de FIH te volgen en ook per 1 februari 2014 het "eigen doelpunt" voor alle klassen af te schaffen. Dus vanaf 1 februari is de "eigen doelpunt" regel niet meer van toepassing en is er alleen spraken van een doelpunt als de bal in de cirkel door een aanvaller is gespeeld voordat de bal het doel ingaat.

Namens de Arbitragecommissie,

Pieter van Meeteren
[email protected]