Verkiezingsdebat Sport in Rijswijk

16 februari 2021

Update per 23-2, programma bekend. De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een uitgelezen kans om ‘Sport, hét middel voor een kerngezonde samenleving’ te bespreken met lokale sportbestuurders en politici. De samenwerkende sportverenigingen nemen het initiatief om op maandag 3 maart a.s. een verkiezingsdebat te organiseren over de toekomst van de sport in Rijswijk.

Onder leiding van Frans Werter zullen Rijswijkse politici en sportbestuurders met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen als binnensport (Marimbahal), sportgelegenheid nieuwe bewoners Rijswijk Buiten, publiek/private financiering van sportcomplexen, werving en het behoud van (onbetaalde) vrijwilligers, rol van de gemeente versus sportverenigingen, wie doet wat bij de schoolsport, tarievennota sportaccommodatie en verwachtingen van de gemeente t.a.v. sportverenigingen.Dit unieke debat vindt plaats tussen 19.30 en 22.30 uur in het clubgebouw van de Rijswijksche Hockey Club, Lange Kleiweg 106 te Rijswijk en staat open voor politici, voorzitters lokale sportverenigingen, stichtingen topsport, lokale beheerstichtingen accommodaties en andere pleitbezorgers die actief bezig zijn hun eigen sport binnen de grenzen van de Gemeente Rijswijk te organiseren.

Programma
* Inloop - Registratie en ontvangst
   Welkom, introductie en spelregels
* Blok 1 - 3 x politieke elevator pitch
   plenaire discussie a.d.h.v. 3x inleiding + stelling
* Pauze
* Blok 2 - 3 x politieke elevator pitch
   plenaire discussie a.d.h.v. 2x inleiding + stelling
* Afsluiting - concretisering
* Borrel

De toegang is gratis, wel graag ivm de organisatie vooraf aanmelden bij: [email protected].


Meer info en stand van zaken aanmeldingen per 16-2: http://www.rijswijkschehc.nl/files/library/pdf/toekomstsport.pdf


Koen Caminada Geert Willem van Weert
Voorzitter SSRHC Voorzitter RHC