Veldgebruik in de winterperiode

11 februari 2024
Richtlijnen voor gebruik van kunstgrasvelden in de winterperiode
• Niet betreden bij sneeuw of ijsvorming.
• Verwijderen van sneeuw is niet toegestaan i.v.m. verplaatsing van het infillmateriaal en mogelijke beschadiging van de vezel.
• Niet betreden onder de -/- 10 graden C.
• Niet betreden bij opdooi.

Gebruik van kunstgrasvelden onder bovengenoemde omstandigheden is niet toegestaan in verband met de veiligheid van de sporters en de kwaliteit van het sportveld. Onder de overige winterse omstandigheden zijn de kunstgrasvelden in principe goed bespeelbaar. Wel zal voor gebruik per veld de veiligheid beoordeeld worden door de verantwoordelijke van de vereniging RHC.

Gebruik van veldbalken op het kunstgrasveld. De balken liggen gereed op twee karren op veld 2. Na gebruik van de balken deze ook weer terugleggen op de karren en de karren terugplaatsen op de daarvoor bestemde uitsparingen bij veld 2.

Veel sportplezier!
Koen Caminada
(SSRHC)