Veiligheidssituatie - plofcirkel TNO

27 november 2024
Het College van Burgemeester & Wethouders heeft ons n.a.v. vragen door de Raad laten weten dat:

·Door de aard van de werkzaamheden die bij TNO plaatsvinden is er rondom dit onderzoeksinstituut sprake van een risico. Omdat dit risico geen acuut gevaar voor de omgeving oplevert, en op basis van de informatie die wij beschikbaar hebben, kunnen we spreken van een aanvaardbaar risico.

·Wij hebben, op dit moment, geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een onaanvaardbare situatie. Het college laat zich nader adviseren door de Veiligheidsregio.

·Om (nog) meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheidssituatie heeft de burgemeester de specialisten van de Veiligheidsregio verzocht om de risicoanalyse nader te onderzoeken. Dat onderzoek vindt op dit moment plaats en neemt enige tijd in beslag.

·Wij onderschrijven dat ‘een beetje veilig' niet kan en voegen daaraan toe dat honderd procent veiligheid evenmin bestaat. In elk geval heeft de gemeente nadrukkelijk aandacht voor de veiligheidsrisico’s.

·De huidige wet- en regelgeving biedt geen ruimte voor het toestaan van uitbreidingen. Het college neemt zich wel voor om met het bevoegd gezag en TNO in gesprek te gaan over de vraag of er mogelijkheden zijn om de uitbreiding van het clubgebouw toch eerder dan 2021 te kunnen laten plaatsvinden.


De gehele beantwoording door het College is in de bijlage te vinden.


Reactie besturen SSRHC en RHC


Wij zijn zeer teleurgesteld, want de verbouwing van het clubgebouw is tot nader order uitgesteld en de aanleg van veld 4 lijkt voorlopig van de baan. Uitplaatsing van het sportcomplex lijkt niet aan de orde maar een definitieve uitspraak is er nog niet. De sportaccommodatie dateert weliswaar van 1986, maar de toen al bebouwde m2 zijn door TNO aangevochten. Het College meldt hier nu niets over (want daar is door de Raad niet naar gevraagd). De burgemeester heeft ons echter nadien per email laten weten dat "Ik ga ervan uit dat de beantwoording van deze vragen zeker nog geen einde van de discussie betekent”.


Deze opening van burgemeester Bezuijen sluit aan bij eerdere constructieve gesprekken die we hebben gehad met de burgemeester en wethouder Jense en het gesprek dat we gehad hebben met TNO. We hebben echter om meer urgentie gevraagd omdat we op een aantal fronten klem komen te zitten:


·Onhoudbaar is bijvoorbeeld dat we op dit moment slechts over twee damestoiletten beschikken voor ongeveer 650 dames/meisjes. Dat is niet langer werkbaar. Het voornemen van het College om met TNO te gaan praten om 2021 naar voren te halen juichen we toe, maar het kan echt niet (veel) langer zo.


·Het College stelt dat dat de huidige wet- en regelgeving geen ruimte biedt voor het toestaan van uitbreidingen. Daarover kan verschillend worden gedacht. Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of een hockeyveld kwalificeert als een kwetsbaar object (TNO en wij denken van niet).


· De aanleg van het vierde veld is in 2017 noodzakelijk om de huidige aanwas van nieuwe leden op te kunnen vangen. Uitstel hiervan heeft gevolgen voor het aanname beleid. We zullen dan ook nu al de instroom moeten beperken.


· We moeten op korte termijn een beslissing nemen over het organiseren van een AB-toernooi met overnachting op de club. Het is de vraag of we snel uitsluitsel kunnen krijgen over de mogelijkheden om dit te organiseren.


Informatieavond


Samen met de burgemeester zullen we een informatieavond organiseren. Datum en tijd worden nog bekend gemaakt.


Sportieve groeten,


Koen Caminada

Geert-Willem van Weert

Voorzitter SSRHC

Voorzitter RHC

 
Bijlage