Veilig sportklimaat

23 maart 2024
Bij RHC draait hockey om plezier. Dit komt tot stand als onze leden goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op en rondom het hockeyveld. Als bestuur vinden wij het heel belangrijk dat alle kinderen niet in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag. Het voorkomen hiervan is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Hierin moeten we niet naïef zijn. Als club en als ouder. Je kan er niet zomaar van uitgaan dat het wel goed zit.

Daarom wil RHC met ingang van het nieuwe seizoen (2023/2024) opnieuw het beleid invoeren dat elke vrijwilliger, die regelmatig werkt met de kinderen van de Jongste Jeugd of met de kinderen in een jeugdteam een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overleggen. Dit zijn de trainers, coaches en teammanagers. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. De aanwezigheid van de VOG wordt bij de start van het seizoen gecontroleerd en waar nodig aangevraagdDe VOG is geldig voor 5 jaar en dient om de 5 jaar opnieuw te worden aangevraagd. Op het moment dat een vrijwilliger geen VOG kan overleggen dan wordt de vrijwilliger uitgesloten van het uitvoeren van de vrijwilligerstaak. 
Als hockeyclub kunnen wij dit faciliteren en dit wordt voor de zomer uitgerold. Via een link, in een mail, die je vanuit de vrijwilligersadministratie zal ontvangen, kan je de VOG gratis aanvragen. De instructies zullen hierover nog volgen.