Update nieuw clubgebouw RHC - oproep

10 maart 2024
Achter de schermen is verder gewerkt aan de realisatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Donderdag 9 maart aanstaande vinden presentaties plaats in het kader van het selectieproces voor de architect voor de toekomstige MFA op sportpark Elsenburg. Van onze kant zullen Frank Gubbens en Willemijn Loeber als beoogd toekomstige huurder ons vertegenwoordigen. Naar verwachting hebben we dus aan het einde van komende week een architect voor de MFA!

Eerder hebben we met elkaar een Programma van Eisen opgesteld. En er is een financiƫle doorrekening gemaakt die laat zien dat e.e.a. betaalbaar en realiseerbaar is. Verder is afgesproken dat het gebouw zal worden gepositioneerd waar RHC dat graag ziet, waarbij wordt nagedacht over een zogenaamde campusgedachte (wielrennen en kinderdagverblijf in een apart gebouw). Er komen 6 huurders / gebruikers in het gebouw. Naast hockey en wielrennen zijn er afspraken gemaakt met fysiotherapie, podologen en kinderopvang Partou. Partou zal overdag gebruik gaan maken van ons gedeelte van het clubhuis en de velden onderhuren van SSRHC (zoals ook bij bijvoorbeeld Cartouche het geval is). Hierover worden aparte afspraken gemaakt. En de gemeente is druk doende geweest met de voorbereiding van het bestemmingsplan, de verkeersinrichting, de herpositionering van de Lange Kleiweg, de intekening van een sporthal in Rijswijk Buiten (waar ook wij kunnen zaalhockeyen). Het gehele plangebied dient immers in samenhang te worden bezien.

Kortom: veel zaken zijn verder gebracht en we gaan nu een spannende fase in om het gebouw te realiseren. De beoogde datum van oplevering is 1 september 2025.

Oproep
We hebben nu een actief groepje leden nodig die onze gedachten over clubleven goed doorspreekt met de architect. Door projectleider Jaap Vos is gevraagd of wij de komende weken hiertoe een extra beroep op jullie vrije tijd mogen doen. Belangrijk, omdat in deze fase de sfeer (look & feel) van ons toekomstige gebouw voor 40 jaar zal worden bepaald. Hierbij is het vooral belangrijk dat het past bij de 3 kernwaarden van RHC: geborgenheid, verenigen en ontwikkelen.

Informatieavond: maandag 20 maart 2023 om 20 uur op de club.

Van harte uitgenodigd! We hopen dat leden of enthousiaste ouders willen meehelpen om ons toekomstige clubgebouw zo optimaal mogelijk vorm te geven passend bij de kernwaarden van RHC en met natuurlijk veel aandacht voor buitenleven.

Aanmelding via e-mal: [email protected]

Met sportieve groeten,

Koen Caminada
(voorzitter SSRHC)