Belangrijk! Openstaande vacatures

29 oktober 2024
Beste leden, ouders en andere betrokken bij RHC,

Zoals afgelopen ALV is besproken zijn wij hard op zoek naar belangrijke functies.

Naast de aanwezige van de ALV wil ik mij ook tot de afwezigen richten.

Ik wil benadrukken hoe belangrijk het is om vrijwilligers op bepaalde functies te hebben. Zo kunnen we het verloop op de hockeyclub qua trainingen, teambegeleiding en wedstrijden goed laten verlopen maar ook activiteiten buiten het hockey blijven organiseren voor het plezier van onze (jeugd)leden.
  • Bestuursleden organisatie - in afwezigheid van deze bestuursleden wordt de organisatie van bepaalde evenementen zoals TD of toernooien stuk minder.
  • Bestuurslid seniorenhockey + TC - Elk team wilt graag goede trainers, en trainers willen graag verder worden opgeleid. Deze taken liggen onder andere bij dit bestuurslid.
  • Open- en sluitschema - degene die dit schema maakt, zorgt ervoor dat jullie niet voor dichte hekken staan en dat ons clubhuis netjes wordt afgesloten. Het mooie van deze functie is, dat het allemaal vanaf huis kan!
Dit is helaas slechts een greep uit onze openstaande vacatures. Zoals je kan zien is het super essentieel dat deze functies worden vervuld voor een soepele voortgang van onze club! Voor alle vacatures, kijk hier.

Mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben, mail mij dan vooral
([email protected])

Tot snel allemaal!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Féline de Vries
Secretaris