Terugkoppeling en Bedankt!

29 oktober 2024
Beste leden,

Precies een week geleden heeft onze financiële ALV plaatsgevonden. Hier zijn onder andere onze jaarcijfer, begroting en contributie besproken. De concept notulen kunnen jullie vinden achter onze login. Ook zijn de Notulen van de ALV d.d. 28 juni 2022 aangepast en getekend. Deze zijn terug te vinden achter de login.

Daarnaast zijn er ook drie bestuursleden afgetreden. Freek, Romi en Elise. Alle drie hebben zij zich keihard ingezet voor onze vereniging. Namens het bestuur en mijzelf, wil ik hun hieronder nog even kort bedanken!

Ik heb veel van Elise en Romi mogen leren. Zo heb ik van Elise geleerd om overzicht te behouden in soms chaotische weken. Van Romi heb ik time-management geleerd, zodat onze vergadering niet te lang duren. En dan is dit nog maar een begin.

Dan Freek, wij kenden elkaar voor dat we bestuursgenoten werden nog niet. Maar als snel vonden we een gezamenlijk vertrekpunt, namelijk dat we beide in Tilburg hebben gestudeerd. Vanuit jou heb ik geleerd mensen te vertrouwen tot het tegendeel bewezen is. Door dat te doen creëer je een open sfeer in een groep en geeft het mensen vrijheid om ideeën uit te bouwen.

Freek, Romi en Elise - bedankt. We gaan jullie onwijs hard missen!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Féline de Vries
Secretaris