Convocatie ALV

12 september 2022
Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 4 oktober 2022 om 20.00 uur.

De (concept) agenda voor deze vergadering is in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Zie hier de instructie voor inloggen op de RHC website.

Relevante stukken voor deze vergadering, zoals het financieel jaarverslag, de begroting en de concept-notulen van de ALV van 28 juni jl. staan (uiterlijk 10 dagen voor de ALV) achter de inlog op de RHC-website.
De concept-notulen zijn tevens opvraagbaar via [email protected]
Het (concept) financieel jaarverslag 2021-2022 en de financiële stukken 2021-2022 zijn opvraagbaar via [email protected]

Overige relevante stukken kunt u tevens op onze website vinden (als u bent ingelogd) onder Club | Documenten

Hopende u op 4 oktober aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Féline de Vries
Secretaris