Officiƫle opzeggingen voor 2 juni

12 mei 2024
Het einde van het seizoen nadert en daarmee ook de uiterste opzeggingsdatum (donderdag 2 juni 2022). 

Kort samengevat zijn de belangrijkste aandachtspunten:
  • Zorg ervoor dat de opzegging uiterlijk donderdag 2 juni 2022 bij RHC binnen is;
  • Zeg op via de inlog - zie bijlage voor meer informatie.
Vermeld a.u.b. de reden (niet verplicht, wordt wel erg op prijs gesteld).Bij uit- en vervolgens weer inschrijven binnen 6 maanden worden administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is bepaald in de Jaarvergadering (ALV) en bedragen € 30,-.

In relatie tot de wachtlijst is het van belang te weten dat een opzegging kan meebrengen dat opnieuw inschrijven een lagere ranking op de wachtlijst tot gevolg heeft, waardoor mogelijk (her)plaatsing in het volgende seizoen niet gegarandeerd kan worden.

Bij te late opzegging zal er contributie voor het volgend seizoen gerekend worden. De hoogte is afhankelijk van de datum van opzegging.

Kijk voor meer uitgebreide opzeg informatie op de website bij RHC | Lid worden/opzeggen | Opzeggen

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Féline de Vries
Secretaris
 
Bijlage