Prof. dr. C.L.J. Caminada Koninklijk onderscheiden

13 april 2024
Afgelopen zaterdag 9 april 2022, tijdens het RHC lustrum, reikte Burgemeester Bas Verkerk een Koninklijke onderscheiding uit aan prof. dr. (Koen) C.L.J. Caminada. De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau kreeg Koen voor zijn betekenisvolle en langdurige vrijwillige inzet voor de Rijswijksche Hockey Club.

Naast zijn werk aan de Universiteit Leiden is Koen op verschillende terreinen actief. Ruim 30 jaar zet hij zich in voor de Rijswijksche Hockey Club (RHC). Hij heeft hier diverse functies vervuld, was trainer en coach van jeugd- en seniorenteams en bestuurslid jeugdhockey. Van 2006 tot 2016 was Koen tevens voorzitter van Stichting Sport Accommodatie Rijswijksche Hockey Club (SSRHC). Door de steeds verdere groei van het aantal (jeugd) leden werd de accommodatie te klein. De afgelopen jaren heeft hij zich vooral gericht op uitbreiding van deze accommodatie. Juni 2021 werd gestart met de herinrichting van sportpark Elsenburg. Naast RHC maken de Rijswijkse Wieler Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk gebruik van dit multifunctionele complex.Naast zijn vrijwilligerswerk voor RHC heeft hij zich ook ingezet voor de Bernadettekerk te Rijswijk (1997 - 2011). Hij was gedurende 14 jaar voorzitter van de werkgroep die de renovatie van de Bernadette kerk tot een goed einde heeft gebracht. Sinds 2017 is Koen voorzitter van het bestuur Stichting Standwalfestival.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zijne Majesteit de Koning besloot de heer Caminada, voor zijn langdurige inzet en toewijding te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.