Nieuwsbericht Multi Functionele Accommodatie Sportpark Elsenburg

3 januari 2024
Hieronder een korte update betreffende de ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie Sportpark Elsenburg (MFA).

Het onderzoek naar de MFA (pijler 2) vordert maar is nog niet afgerond. Begin januari 2022 wordt het Programma van Eisen dat door de RHC werkgroep is opgesteld aan de projectleider van de Gemeente verder toegelicht. Momenteel wordt door de Gemeente gewerkt aan het interesseren van marktpartijen om in te huizen, want zij zullen via financiƫle inbreng de MFA mogelijk moeten maken. Of dat zal lukken, is de komende maanden een belangrijke vraag. Ook wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen van de herinrichting van de Lange Kleiweg. Verder bereidt de Gemeente het aangepaste bestemmingsplan voor van het middengebied van het sportpark. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022 (na de verkiezingen) door de Gemeenteraad een besluit kan worden genomen of met de ontwerpfase kan worden gestart. Goed om te weten dat indien er een onomkeerbaar besluit aan RHC wordt gevraagd, deze altijd eerst ter besluitvorming aan de leden zal worden voorgelegd.

In de bijlage een visiedocument met eerste sfeerimpressies van een mogelijke inrichting van het complex. Er zijn vanzelfsprekend ook allerlei andere opties denkbaar die de RHC werkgroep verder zal verkennen (en zo nodig inbrengen) in de vervolggesprekken.

Een sportief 2022 toegewenst.

Namens de projectgroep MFA,
Koen Caminada
[email protected]
 
Bijlage