Nieuwsbericht herinrichting Sportpark Elsenburg #13

29 december 2024

Het is even stil geweest maar hierbij een update betreffende de herinrichting van het sportpark.

Hoewel de winterstop al een maand onderweg is en het zaalhockey helaas door de lockdown voorlopig stil ligt, gaan de werkzaamheden om de restpunten rondom de velden op te leveren gewoon door. De laatste punten moeten door aannemer in de komende paar weken worden opgelost. Denk hierbij aan herstelwerkzaamheden aan hekwerk, straatwerk en het finetunen van de veldverlichting. We hebben nog een aantal discussiepunten, maar hopen ook hier met de Gemeente en aannemer uit te komen. Zodra het straatwerk is afgerond kan door RHC de "Walk of Fame” op de nieuwe plek realiseren. Na oplevering van het hekwerk kunnen de reclamebordprofielen langs veld 1 op de juiste hoogte worden gesteld en kunnen de borden worden teruggehangen.

Wat gaat er in 2022 gebeuren?

Is het nu klaar? Nee! Wanneer het weer het toelaat worden in de eerste helft van januari de nieuwe bomen en heggen geplant zodat het park in de lente weer lekker groen kleurt. Ook worden de bomen voor het clubgebouw vervangen omdat hier de eikenprocessierups in huist. De basis van beide videotorens staat en zullen worden voorzien van een dakconstructie. Op het moment van schrijven is de Gemeente in afwachting van een aangepast voorstel van de hekwerken leverancier om de ballenvangers van veld 3 en 4 aan het tussenpad met veld 2 en 1 te verhogen. Ons doel is om deze aanpassing voor aanvang van de 2e helft van het seizoen te realiseren.

In het eerste kwartaal wordt de vernieuwde wielerbaan afgerond. Begin januari wordt gestart met het realiseren van de tunnel naar het middenterrein voor de toekomstige BMX baan waarna aansluitend de wielerbaan over de tunnel wordt gelegd. De werkzaamheden vinden overdag plaats, dus in principe zullen we hier weinig van merken.

Een fijne jaarwisseling en een sportief 2022 toegewenst.

Namens de projectgroep herinrichting Sportpark Elsenburg,
Frank Gubbens
[email protected]