Blijven hockeyen doen we samen! Update Corona-maatregelen

5 november 2024
Blijven hockeyen doen we samen! Update Corona-maatregelen

Het bestuur is blij dat het kabinet afziet van het verplichte CoronaToegangsBewijs (CTB) voor amateurbuitensporten. Dat betekent dat alle RHC-leden gewoon zonder beperkingen kunnen blijven hockeyen. Er zal buiten niet gecontroleerd worden.

Er gelden wel enkele andere maatregelen, zoals controle op het CTB in het clubhuis. Bij het uitvoeren van deze maatregelen hebben we jullie hulp hard nodig. We begrijpen goed dat deze maatregelen niet altijd leuk zijn, maar we nemen als vereniging onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en volgen de wettelijke verplichtingen. We informeren jullie hierbij over de Corona-maatregelen bij RHC. Ons volledige coronabeleid is als document toegevoegd aan dit bericht.

Clubhuis

Buiten zal niet gecontroleerd worden, dus iedereen kan trainen, wedstrijden spelen en ook toeschouwers zijn van harte welkom. Wel moet bij het betreden van het clubhuis een CorontaToegangsBewijs (CTB) worden getoond. Dat geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder; jeugd mag dus zonder bewijs naar binnen. De controle vindt plaats bij de deur aan de zijkant van het clubhuis. De voordeur van het clubhuis zal gesloten zijn. Toegang tot de toiletten is mogelijk zonder het CTB te tonen.

Voor het controleren van het CTB hebben we jullie hulp nodig. Als er geen scanners zijn, kan het clubhuis helaas alleen open voor afhalen en voor de jeugd. Het bestuur heeft besloten om dit als volgt te regelen:
Op zaterdagen wordt het scannen gedaan door ouders van de thuisspelende teams. Hierbij willen wij gebruik maken van de ouders die bardienst draaien. Op dagen dat de jongste jeugd traint is het clubhuis alleen open voor afhalen en vindt er dus geen controle plaats. Op trainingsavonden van de senioren en trimmers wordt de controle geregeld door de teams zelf. Hierbij willen wij beroep doen op de aanvoerders, dat zij de verantwoording nemen om de codes te scannen.

Scan app
Voor het scannen van de CTB’s kan je gebruik maken van de app die te vinden is op https://coronacheck.nl/nl/scanner/. We vragen iedereen die aan de beurt is om te scannen deze alvast thuis te installeren en te kijken hoe deze werkt.
Evenementen en teambijeenkomsten
Evenementen en teambijeenkomsten kunnen vooralsnog gewoon door gaan, zoals thé dansants en het kerstgala. Wel is een CTB nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder. Vanuit de organisatie wordt geregeld dat de controle plaatsvindt.

Trainers, coaches en vrijwilligers
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zoals trainers, coaches, scanners, barmedewerkers) hoeven geen CTB te tonen als ze in functie zijn. Op alle andere momenten zal wel gevraagd worden naar het CTB. Rijouders vallen niet in deze categorie.

Uitwedstrijden

Andere clubs zullen vergelijkbare regels hebben als wij. Uiteraard vragen we iedereen de maatregelen die bij de andere clubs gelden, goed op te volgen. Het advies is een mondkapje te dragen als je met mensen uit een ander huishouden in de auto zit. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Zaalcompetitie

Hoe de maatregelen er uit gaan zien tijdens de zaalperiode weten we nog niet. De KNHB heeft er vertrouwen in dat het zaalhockeyseizoen doorgang zal vinden. Zodra we daar meer over weten, informeren we jullie hierover.
Algemene maatregelen

De basisregels blijven van kracht. We vragen iedereen zich daaraan te houden. Dus blijf in ieder geval thuis bij klachten (ook als je gevaccineerd bent); houdt zo veel mogelijk 1,5 afstand en schudt geen handen.Kijk voor alle maatregelen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Tot slot

We hopen dat we met jullie hulp en de bereidwilligheid van iedereen kunnen blijven hockeyen en al onze faciliteiten op de club kunnen blijven gebruiken. Mocht je vragen hebben over bovenstaande, dan kan je contact opnemen met het bestuur ([email protected])
 
Bijlage