Update hockeyvelden

14 oktober 2024

We zijn nu alweer een paar weken verder en hebben al drie mooie velden in gebruik. Vandaar dat het tijd is voor een kleine update rondom de hockeyvelden.

We willen de kwaliteit van het veld als RHC dan ook graag zo houden. 

Afgelopen week is er een gat in de mat van veld 4 gevonden veroorzaakt door een goal.  Tevens zijn er modder afdrukken op verschillende velden gevonden. Onwijs zonde. Daarom willen wij iedereen vragen of voorzichtig om te gaan met de hockeyvelden. Gaat er een bal over het hek? Haal deze dan op na de training of ga terug via de deur van het veld en maak je schoenen schoon. Zo voorkomen we een herhaling van het oude veld 3. 

Tijdens afgelopen ALV is de hoogte van de ballenvanger tussen veld 1 en veld 4 besproken. Meerdere mensen hebben aangegeven dat de ballenvanger hoger moet. Via deze weg wil het bestuur kenbaar maken dat er gekeken wordt naar een passende en veilige oplossing.

Daarnaast gaat er gekeken worden naar een uitbreiding van de tribune bij veld 1. Hierover volgt later meer.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan veld 3, die naar verwachting na de herfstvakantie klaar zal zijn.

Met sportieve groet,

Féline de Vries

Secretaris