Pijler 2 accommodatie werkgroepen

9 juni 2024
Op deze plek/in deze rubriek/in de nieuwsbrief (eentje kiezen) zijn al een aantal werkgroepen uitgelicht die hard aan het werk zijn voor het nieuwe sportpark. Nu is de werkgroep aan de beurt die het programma van eisen voor eengezamenlijk clubhuis aan het opstellen is waarin naast RHC en de fietsvereniging ook maatschappelijke functies in ondergebracht worden. Ook kijkt deze groep naar het ruimtelbeslag van het buitenleven dat bij de hockeysport hoort.
Mocht het gezamenlijke clubhuis niet doorgaan dan kan dit eisenpakket ook worden gebruikt om het huidige clubhuis te verbouwen of voor een nieuw clubhuis alleen voor RHC.

De werkgroep bestaat uit Sabine & Dani Reinigert, Gemma Smolders, Julie Krisman, Maura Put, Evelien Westerhout en Pim Koersen onder leiding van Casper Vos, Frank Gubbens en Oscar Reiche. Op basis van hun kennis en ervaring is een ruimtestaat opgesteld en worden de functionele eisen per ruimte vastgesteld. Om dit programma van eisen te toetsen zijn een aantal clubs in de omgeving bezocht die in de afgelopen 10 jaar een nieuw clubgebouw hebben gerealiseerd (oa. Barendrecht, Schiedam, Wateringse Veld en Westland). De betrokkenen van deze verenigingen hebben hun ervaringen en aandachtspunten met onze werkgroep gedeeld, maar ook wat zij een volgende keer anders zouden doen.

Om de actuele stand van zaken van alle werkgroepen betreffende het nieuwe sportpark met jullie te delen zal er op 22 juni as. tijdens de alv kort over het Sportpark worden gepraat. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.