Aanpak teamindelingen (Jongste) Jeugd

31 mei 2024
Het proces om tot de teamindelingen voor het seizoen 2021 – 2022 te komen zijn anders dit seizoen vanwege Corona. De competitie werd stilgelegd en de trainingen moesten ook anders dan normaal worden vormgegeven. Gelukkig hebben we dit seizoen wel allerlei alternatieven kunnen bieden en ziet de toekomst er hoopvol uit. We hopen dat in september 2021 de competitie kan worden opgestart. Het betekent dat het proces van teamindelingen ook is gestart. We hebben ook gekeken naar een aantal verbeteringen ten opzichte van afgelopen seizoen Daarom zullen we als volgt te werk gaan:

JEUGD (D t/m A lijnen)
1. Verzamelen van SVS-formulieren (Spelers Volg Systeem). Deze SVS-formulieren vormen DE input voor het indelen van de teams! We willen uiterlijk deze formulieren op 31 mei in ons bezit hebben. Geen formulier betekent dat we een team zullen indelen op basis van de kennis die ons voorhanden is.
2. De Jeugdcommissie bepaalt de maximale aantallen per team (incl. verdeling eerstejaars en tweedejaars) en maakt een eerste concept indeling. Deze indeling kan ook alleen numeriek zijn (afhankelijk van de beschikbare informatie). Deze eerste concept indeling is op 6 juni gereed.
3. De Jeugdcommissie deelt met en verwerkt de input van trainers / coaches en de technische commissie.
4. Uiterlijk 9 juni nemen de bestuurlid Jeugdhockey en het bestuurslid Technische Zaken een besluit inzake de teamindelingen. Kort daarna zal ook de communicatie via het afgesloten deel van de website plaatsvinden.

JONGSTE JEUGD (F t/m 2e jaars E)
Het uitgangspunt van de Jongste Jeugd Commissie is dat de kinderen in deze leeftijdscategorie het naar hun zin hebben op de club. Het gaat niet persé om het winnen, maar vooral het spelplezier staat bovenaan. Indelen op basis van selectie past niet bij deze leeftijdsgroep en sluit ook niet aan bij het beleid van de KNHB. Wel kunnen te grote niveauverschillen binnen teams tot minder spelplezier leiden.  Daarom delen we de kinderen in op basis van spelbeleving, waarbij naar aspecten wordt gekeken als fysiek, techniek, inzet en motivatie.
1.    Bij de Jongste Jeugd vormen de SVS formulieren ook de basis voor het indelen van de teams. Deze worden ingevuld door de coaches én de trainers. Dit wordt gecoördineerd door de hoofdtrainer.   
2.    Daarnaast worden coaches en trainers gevraagd het SVS formulier mondeling toe te lichten, indien er twijfels of onduidelijkheden zijn. Op die manier verkrijgen we van alle kinderen een goed en objectief beeld.
3.    Samen met de lijncoördinator, maakt de hoofdtrainer een concept indeling. En deze wordt afgestemd met de Technische Commissie.
4.    Uiterlijk 27 juni nemen de voorzitter Jongste Jeugdcommissie en het bestuurslid Jeugdhockey een besluit inzake de teamindelingen. Kort daarna zal ook de communicatie via het afgesloten deel van de website plaatsvinden.

Vriendelijke groet,

Jeroen van der Vlugt, Voorzitter Jeugdcommissie
Brendan Nielsen, Voorzitter Jongste Jeugdcommissie