Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni

6 mei 2024
Het einde van het seizoen nadert en daarmee ook de uiterste opzeggingsdatum (1 juni).

Kort samengevat zijn de belangrijkste aandachtspunten:

- Zorg ervoor dat de opzegging uiterlijk 1 juni bij RHC binnen is;
- Zeg per e-mail op aan [email protected]
(gaat naar de secretaris en de ledenadministratie); óf
- Zeg schriftelijk op: Secretaris RHC, Postus 666, 2280 AR RIJSWIJK ZH.

Vermeld a.u.b. de reden (niet verplicht, wordt wel erg op prijs gesteld).
Bij uit- en vervolgens weer inschrijven binnen 6 maanden worden administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is bepaald in de Jaarvergadering (ALV) en bedragen € 30,-.

In relatie tot de wachtlijst is het van belang te weten dat een opzegging kan meebrengen dat opnieuw inschrijven een lagere ranking op de wachtlijst tot gevolg heeft, waardoor mogelijk (her)plaatsing in het volgende seizoen niet gegarandeerd kan worden.

Bij te late opzegging zal er contributie voor het volgend seizoen getekend worden. De hoogte is afhankelijk van de datum van opzegging.

Kijk voor meer uitgebreide opzeginformatie op de website bij RHC | Lid worden/opzeggen | Opzeggen

Met vriendelijke groet
namens het bestuur,

Floortje Wapenaar
Secretaris